Zeynelabidin Efendi İbn-i Halil (Tabib) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/10/2015 0

Zeynelabidin Efendi İbn-i Halil (Tabib) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Kadılar zümresinden , tabib, fazıl ve alim bir zat olup Eyyüblüdür. 1037 (1628) tarihinde (Şifau’l-Fuad) ismi ile Dördüncü Murad adına Türkçe on yedi fasıl üzerine müretteb küçük tıbbi bir eser te’lif etmiştir ki sonradan basıldığı gibi «Reisu’l-etibba»lık makamından sonra Mısır Kadısı olmuştur. Ve 1056 (1646)’da İstanbul’da irtihal etmiştir. Fatih Sultan Mehmed Han’ın inşa ettirdiği Bimaristan’da «reis-i etibba» idi. (Şifau’l-Fuad)ını on yedi günde Te’lif ettiğini eserinde beyan ediyor. (Fezail-i Medine), (Zeynü’l-Bedur-şerh-i Esma i Hüsna) isimlerinde eserleri de vardır. 1300 (1882 tarihinde de (Havas-i Biberiyye) ve (Çay) risaleleri ile beraber Mısır’da basılmıştır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.