Atmaca (Hacı) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/10/2015 0

Atmaca (Hacı) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Osmanlı riyaziyecilerinin eskilerinden bir zat olup künyesi Muhyiddin Mehmed ibn-i Hacı Amıca’dır. Hesab kaidelerini beyan eden Türkçe (Mecma’u’l-Kavaid) ismindeki eserini ihtiyarlık zamanında te’lif ettiğini ve te’lif tarihinin (ahir zaman) terkibinin delalet ettiği 899 (1494) olduğunu bu münasebetle eserinin dibacesinde (girişinde) zikrediyor. Bu kitaba bir de tetimme yazmıştır.

Mezkur eser üç şık üzerine olup birinci şık «hisab-ı sıhah»dan, ikinci şık «Hisab-ı Küsur»dan, üçüncü şık «mesail-i şetta» adı ile 40 adet hesab mes’elesinden bahsetmektedir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.