Yuri Andropov kimdir? Hayatı

kihaes 05/17/2018 0

Yuri Andropov kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1914) SSCB’li devlet adamı. 1983’te devlet başkanı oldu. 1914’te Kafkasya’da Nagutskaya’da doğdu. Bir demiryolu işçisinin oğludur. 16 yaşındayken telgraf teknisyeni olarak çalışmaya başladı, daha sonra Volga Irmağı’nda gemicilik yaptı. 1936’da Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin (SBKP) gençlik örgütü olan KOMSOMOL’a girdi. 1951’e değin bu örgütte çalıştı. 1936’da Rylahsk’da su taşımacılığı teknisyeni eğitimi görmeye başlayan Andropov, 1936-1940 ara­sında Su Taşımacılığı Teknik Okulu ve Volodorsuy Tersanesi’ndeki KOMSOMOL örgütlerinin sekreter­liğini yaptı. II. Dünya Savaşı sırasında, 1940-1944 arasında Sovyet ordusuna katılarak Finlandiya cephe­sinde savaştı.

Yuri Andropov 1950’de özel bir diplomatik görevle Macaristan’a gitti. Bir süre Budapeşte SSCB Elçiliği’nde maslahatgüzar olarak çalıştıktan sonra 1954’te büyükelçi oldu. 1956 Macar Ayaklanması’nın SSCB birlikleri tarafından bastırılması, Andropov’un bü­yükelçiliği dönemine rastlar. 1957 Mayısı’nda SBKP Merkez Komitesi’ne seçildi ve burada Sosyalist Ülke­ler Dairesi başkanlığına atandı. Aynı zamanda Devlet Radyo-Televizyon, yazılı basın ve kültür işlerinin sorumluluğunu üstlendi.

Yuri Andropov

Yuri Andropov 1967’de SSCB gizli haber alma örgütü KGB’nin başkanlığına getirildi. Aynı tarihte SBKP Politbürosu’nun toplantılarına oy hakkı olmadan katılmaya başladı.

1978’de Politbüro’nun tam yetkili üyesi olan Andropov, 1982’de Parti Sekretaryası’na alındı. SBKP’nin önde gelen teorısyenlermden Suslov’un ölümü üzerine partinin ideolojik çalışmalarında da görev alan Andropov, 10 Kasım 1982’de 18 yıldır SBKP genel sekreterliğini sürdüren Leonid Brejnev’in ölümü üzerine genel sekreterlik görevine getirildi. 1983’te devlet başkanı seçildi.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 6. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.