Yunus Nadi Abalıoğlu kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 02/25/2014 0

Yunus Nadi Abalıoğlu kimdir?

Yunus Nadi Abalıoğlu kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1880-1945)Fethiye’de doğdu. Öğrenimini Galatasaray lisesinde tamamladı. Bir süre Hukuk Fakültesi’nde okudu. Malûmat (1900) dergisinde ilk yazılarını yayımladı. II. Abdülhamid yönetimine karşı gizli bir örgüt kurduğu savıyla üç yıl Midilli Kalesi’nde sürgün kaldı. Meşrutiyetten sonra İstanbul’a dönünce ikdam, Tasvir-i Ef­kâr gazetelerinde yazdı. Selânik’te kendi yayımı Rumeli gazetesinde başya­zarlık yaptı (1908-1911). Osmanlı Mebusan Meclisi’ne Aydın’dan milletve­kili seçildi. Yenigün gazetesini kurdu (2 Eylül 1918). İngilizlerin İstanbul’u işgal etmeleri üzerine Anadolu’ya geçti. Gazetesini Ankara’da yayımlamaya başladı. Cumhuriyetten sonra Cumhuriyet gazetesini kurdu (7 Mayıs 1924), ölümüne değin gazetesinin başyazarlığını yaptı. Yapıtları arasında, İhtilal ve İnkılâb-ı Osmanî (1908), Ankara’nın İlk Günleri (1955) anılabilir.

Kaynak: Çağdaş Türk Edebiyatı , Meşrutiyet Dönemi 2, Şükran KURDAKUL, 1994, Evrensel Basım Yayın.

Yunus Nadi Abalıoğlu kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi:Türk gazetecisi (Fethiye 1880-Cenevre 1945). Abalı- zade Hacı Halil Efendi’nin oğlu olan Yunus Nadi Abalıoğlu, ilköğrenimini Fethiye’de tamamladı. Ga­latasaray Sultanisi’ni (Lisesi) bitirip, Hukuk Mektebi’ne devam etti. Baba Tahir’in çıkardığı Malumat gazetesinde yazarlığa başladı (1900). Gizli dernek kurmak suçundan tutuklandı (1901) ve Midilli kale­sine hapsedildi. Meşrutiyet’te İkdam ve Tasvir-i Ef­kâr gazetelerinde yazdı; İttihat Terakki’nin Sela­nik’teki Rumeli gazetesinde başyazarlık yaptı. Meclisi Mebusan’da Aydın milletvekilliği yaparken, bir yandan da Tasvir-i Efkâr’ı yö­netti. Savaşın bitiminde Yeni Gün’ü kurdu (1918). Kurtuluş Savaşı’nı destekleyen tutumu yüzünden tu­tuklanacağını anlayınca Ankara’ya geçti (1920) ve gazetesini Ankara’da çıkardı. TBMM’nin birinci dö­neminde Muğla milletvekili seçilerek altı dönem bu görevde kaldı. İstanbul’da Cumhuriyet gazetesini kurdu (1924) ve ölümüne kadar başyazarlığını sür­dürdü.

Uzun süren siyasal yaşamına karşın gerçek ünü­nü gazetecilik alanında yapan Yunus Nadi, Atatürk ilkelerini ve cumhuriyet yönetimini benimsemiş, bu yoldaki yazılarıyla tanınmış bir düşünce savaşçısıdır. Cumhuriyet gazetesi anısını yaşatmak amacıyla, 1946’dan bu yana her yıl, adına çeşitli kültür ve sanat dallarında Yunus Nadi Armağanı Yarışması düzenle­mektedir.

Başlıca yapıtları: İhtilâl ve İnkılâb-ı Osmanî (1908), Ankara’nın İlk Günleri (1955), Ali Galip Ha­disesi (1955), Birinci Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı ve İsyanlar (1955), Çerkez Ethem Kuvvetlerinin İha­neti (1955), Mustafa Kemal Paşa Samsun’da (1955).

KAYNAK: GROİLER İNTERNATİONAL ENCYCLOPEDİA, CİLT-1, 1993, DANBURY, CONNECTİCUT-İSTANBUL

Yunus Nadi Abalıoğlu kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi:

(1880-1945) Türk gazeteci. Cumhuriyet gazetesi­nin kurucusudur. Fethiye’de doğdu. Abahzade Hacı Halil Efendi’ nin oğludur. İlköğrenimini Fethiye’de yaptı; Rodos Süleymaniye Medresesi ve İstanbul Galatasaray Sulta-nisi’nde okudu. Bir süre Hukuk Mektebi’ne devam ettikten sonra, 1900’de Baba Tahir’in çıkardığı Malûmat gazetesinde çalışmaya başladı. II. Abdülhamid yönetimine karşı dernek kurduğu gerekçesiyle tutuk­landı. Uç yıl hüküm giyerek Midilli adasında hapse­dildi. Cezası bittikten sonra istanbul’a dönüp ikdam ve Tasvir-i Efkâr gazetelerine yazılar yazdı. 1910’da ittihat ve Terakki’nin Selanik’teki yayın organı Rume­li’ye başyazar oldu. Ertesi yıl Aydın milletvekili olarak Meclis-i Mebusan’a girdi ve Tasvir-i Efkâr’ı yönetmeye başladı. 1914’te yeniden açılan Meclis-i Mebusan’da Aydın milletvekilliği yapan Yunus Nadi, son Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nda İzmir milletveki­li olarak bulundu. 1918’de Yeni Gün gazetesini kurdu.Kurtuluş Savaşı’m destekleyen yayımı nedeniy­le baskılar yoğunlaşınca gazeteyi 1920’de Ankara’ya taşıdı. İlk mecliste İzmir milletvekili olarak görev aldı. 1924’te Cumhuriyet gazetesini kurdu. 1923’ten 1943’e değin Muğla milletvekilliğini sürdürdü. 1945’te tedavi amacıyla gittiği Cenevre’de öldü.

YAPITLAR:

  1. Artemiz, 1900;
  2. İhtilâl ve İnkilâh-ı Osman’ı, 1908;
  3. 40 Saat Graf Zeplin ile Havada, 1930;
  4. Ankara’nın İlk Günleri (ö.s.), 1955;
  5. Ali Galip Hadisesi (ö.s.), 1955;
  6. Birinci Büyük Millet Meclisinin Açılışı ve İsyanlar (ö.s.), 1955;
  7. Çerkeş Ethem Kuvvetlerinin İhaneti (ö.s.),
  8. 1955; Mustafa Kemal Paşa Samsun’da (ö.s.), 1955;
  9. Kurtuluş Savaşı Anıları (ö.s.), 1978.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansklopedisi, 1. Cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.