Yunus Kâzım Köni kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi:

kihaes 07/20/2015 0

Yunus Kâzım Köni kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1903-1957) Musul’da doğdu, ilk ve orta öğrenimini İstanbul Sultanisinde yap­tıktan sonra, 1924’te İstanbul Darülfünunun Edebiyat Fakültesi Felsefe şubesinden mezun oldu. Bursa Kız Öğretmen Okulu ve çeşitli Liselerde çalıştıktan sonra 1942 yılında Talim ve Terbiye Kurulu üyesi oldu. Bun­dan sonra, 1946 yılı sonuna kadar Yüksek Köy Enstitüsünün Psikoloji derslerine girmiştir. İlk derslerini Almanca kitaplardan yararlanarak hazırladığı notlardan takrir etmiştir. Sonra, konuları öğrencilere vermiş, çeşitli kaynaklardan yararlanarak hazırlanılmasını istemiştir. En sonra, konu sınıfta tar­tışılarak öğretim yapılmıştır. Ders yılının sonunda da “Tatile gittiğiniz yerlerde söylenen bir atasözü ya da bir fıkranın, psikolojik çö­zümlemesini yapın!” şeklinde bize bir ödev vermiştir.

Derste “Beden Gelişimi” konusu işlenirken, ülkemizde yapılan beden gelişimi araştırması olmadığını belirtti ve bu konuda bir araş­tırma yapılması gerektiği üzerinde durdu. Bu konuyu ben, üzerime aldı m. Yunus Kâzım Köni, daha sonra İlköğretim Genel Müdürü olmuştur. Dergi ve gazetelerde birçok makaleleri vardır. 1950’den sonra Gazi Eği­tim Enstitüsü Pedagojik Yardımlaşma Kooperatifi’nin çıkardığı “Yeni Okul” dergisinde önemli yazıları çıkmıştır. Eğitsel yardım ve da­nışmaya ihtiyacı bulunan çocuklarla ilgili olarak “Çetin Çocuklar” adlı bir çeviri kitabı yayımlanmıştır.

Kaynak: Öğretmen Yetiştirme Açısından Türkiye’de Eğitim Bilimleri Tarihi Üzerine Bir Araştırma, Cavit BİNBAŞIOĞLU, Milli Eğitim Basımevi, 1995

Yorumlar kapalı.