Willy Brandt kimdir?

kihaes 04/15/2018 0

Willy Brandt kimdir?

Willy Brandt kimdir? Hayatı ve eserleri: (1913) Alman (FAC) siyaset adamı. Nazizm’ den sonraki dönemde sosyal demok­rat hareketin önderlerinden ve ilk sosyal demokrat hükümetin başka­nıdır. 18 Aralık 1913’te Kuzey Denizi kıyısında bir liman kenti olan Lübeck’de (bugün FAC’de) doğdu. Bir işçi ailesinin oğluydu. Asıl adı Kari Herbert Frahm’dı. Lübeck Lisesi’nde ve Oslo Üniversitesi’nde eğitim gördü. Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Gençlik Örgütü’ne katıldı. Parti içinde, artan faşizm tehlikesine karşı en duyarlı olan kanatta yer aldı. 1933’te Hitler iktidara geldikten sonra Willy Brandt takma adıyla yurt dışına çıktı. 1940’a kadar Norveç’te kaldı, Naziler’in Norveç’i işgalinden sonra İsveç’e sığındı. Burada bulunduğu yıllarda gazetecilik yaptı. II. Dünya Savaşı bittikten sonra Almanya’ya döndü. Ağustos 1949’da yapılan ilk federal seçimlerde SPD adayı olarak Federal Alman Cumhuriyeti Meclisi’ne (Bundestag) girdi. 1950’de Batı Berlin kent meclisine seçildi. 1957’de Bau Berlin Belediye Başka­nı oldu. 1958’de Berlin ile FAC arasındaki ulaşım engellerinin ortadan kaldırılması yolunda çaba göster­di. 1959’da ikinci kez belediye başkanlığına seçildi.

1964’te SPD Genel Başkanı olan Brandt, 1961-1965 ve 1969 seçimlerinde partisinin başbakan ada­yıydı. 1966’da SPD, Hıristiyan Demokrat Parti’yle (CDU) koalisyona girince Brandt, Kiesinger hükü­metinde başbakan yardımcısı ve dışişleri bakanı oldu. 1969 seçimlerinde SPD, Hür Demokrat Parti’nin (FDP) desteğiyle mecliste çoğunluğu sağladı. Willy Brandt böylece Almanya’nın savaş sonrası ilk sosyal demokrat hükümetinde başbakan olmuş oldu. Brandt’ ın başbakanlığı döneminde özellikle eğitim ve iksitadi konularda bazı düzenlemeler getiren yeni bir program yürürlüğe kondu.

Birleşik Avrupa düşüncesinden yana olan Brandt, Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun genişletil­mesine çalıştı ve İngiltere’nin topluluğa girmesine katkıda bulundu. Brandt, SSCB ve diğer sosyalist ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesine çalıştı. 1972’de Demokratik Alman Cumhuriyeti’yle bir ulaşım ant­laşması imzaladı. Ailelerin birleştirilmesi, ziyaretlere izin verilmesi ve tutukluların serbest bırakılması karara bağlandı. Böylece iki Almanya arasında düzen­li resmi ilişkiler başlamış oldu. Brandt 1971’de “Doğu-Batı” ilişkilerinin geliştirilmesi konusundaki çabalan nedeniyle Nobel Barış Ödülü’nü kazandı. Ama “Doğu, Politikası” ülke içinde sağ partilerin yoğun muhalefetine yol açtı.

Yine de 1972 genel seçimlerinde SPD -FDP koa­lisyonu ikinci kez çoğunluğu elde etti ve Brandt yeniden başbakan oldu. 1973’ten sonra ortaya çıkan iktisadi güçlükler, özellikle enflasyon oranının savaş sonrası dönemde ilk kez % 7,5 gibi yüksek bir orana ulaşması hoşnutsuzluklara yol açtı. SPD, Mart 1974’te yerel seçimlerde bazı bölgelerde oy kaybetti. Birkaç ay sonra yardımcılarından birinin DAC ajanı olduğu iddia edilince, Brandt başbakanlıktan istifa etti. Mali­ye Bakanı Helmut Schmidt başbakan oldu. Brandt, halen (Şubat 1984) SPD başkanlığını sürdürmektedir.

Willy Brandt Eserleri

  1. Von Bonn nach Berlin, 1957, (“Bonn’dan Berlin’e);
  2. The Ordeal of Co-existence, 1963, (“Birarada Yaşamanın Sorunları”);
  3. A Peace Policy for Europe, 1968, (“Avrupa İçin Bir Barış Yöntemi”);
  4. Der Wille zum Frieden, 1971, (“Barış İsteği”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.