Vladimir Antonov-Ovseenko kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 02/24/2016 0

Vladimir Antonov-Ovseenko kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1883-1939) Sovyet siyaset adamı. Ekim Devrimi sonrasında Sovyet ordularında ko­mutanlık yapmıştır. Vladimir Aleksandroviç Antonov-Ovseenko Çernigov’da doğdu. Bir subayın oğludur. 1902’de Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi’ne üye oldu. 1904’te Menşevikler’e katıldı. Aynı yıl Petersburg’da-ki askeri okulu bitirdi. Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin Petersburg Komitesi’nin askeri örgütlen­me temsilcisi oldu. 1905 Devrimi sırasında Polonya ve Sivastopol’da askeri ayaklanmaları örgütledi. Birçok kez tutuklandı ve 1906’da ölüm cezasına çarptırıldı. Daha sonra cezası hafifletilerek, 20 yıllık çalışma kampı mahkûmiyetine çevrildi. Çalışma kampından kaçan Antonov-Ovseenko Finlandiya, Petersburg ve Moskova’da parti çalışmalarını örgütledi.

1910’da Fransa’ya gitti ve orada Troçki ve Menşevikler’le yakın ilişki içine girdi. Bu arada Golos, Naşeslovo ve Naçalo adlı sosyalist dergilere yazılar yazdı. I. Dünya Savaşı’nda ulusal hükümetlerin des­teklenmesine karşı çıkan ve ulusal savaşları, hükümet­lerin devrilmesine yönelik devrimci iç savaşlara dö­nüştürmeyi amaçlayan sosyalistlerin düzenlediği Zimmertvald Kongresi’ne katıldı. 1917’de Rusya’ya döndü ve Bolşevik Parti’ye girdi. Aynı yılın Temmuz ayında Kerenski Geçici Hükümeti’ne karşı patlak veren ayaklanmalar sırasında tutuklandı ve Troçki ile birlikte Kreşti Hapisanesi’ne gönderildi.

1917 Ekim Devrimi’nde Petrograd Devrimci Savaş Komitesi’nin sekreteri olarak, Kışlık Saray’ın , ele geçirilmesinde ve Kerenski Hükümeti’nin üyeleri­nin tutuklanmasında devrimci güçleri yönetti. 26 Ekim’de (8 Kasım) toplanan Tüm Rusya Sovyetleri Kongresi’nde Halk Komiserleri Konseyi’ne seçildi.

1917 sonlarından 1918 başlarına kadar Beyaz Ordu’ya karşı Sovyet birliklerine komuta etti. Daha sonra Güney Rusya’daki Sovyet ordularının komutanlığını yaptı. 1919’da Ukrayna cephesindeki ve Petrograd bölgesindeki birlikleri yönetti. 1919-1920 yıllarında Tambov Bölgesi Yürütme Komitesi’nin başkanıydı. Tambov bölgesindeki köylü ayaklanmasını ve Kronştad İsyanı’nı bastırdı. 1922-1924 arasında Devrimci Cumhuriyet Savaş Konseyi Siyasi Yönetimi’nin baş­kanlığını yürüttü. 1923-1927 arasında Troçkist muha­lefetin üyesiydi. 1924’te askeri görevden alınarak dışişlerine atandı. 1928’de Troçki ile 1915’ten beri görüş ayrılıkları olduğunu söyleyerek muhalefetten ayrıldı.

1924’te Çekoslovakya, 1928’de Litvanya ve 1930’da Polonya’daki Sovyet elçiliklerinde görev yaptı. 1936-1937 yıllarında Barselona’da Soyvet baş­konsolosu olarak çalıştı. İspanya İç Savaşı sırasında yüksek düzeyde askeri görevlerde bulundu. General Franco’nun iç savaşı kazanmasından sonra, Adalet komiserliğine atanarak Sovyetler Birliği’ne döndü. Bir süre sonra tutuklandı ve duruşmaya çıkarılmadan kurşuna dizildi. 1956’da 20. Parti Kongresi’nden sonra aklandı.

YAPITLAR:

  1. Stroitelstvo Krasnoy Armii v revoliutsii, 1923; (“Devrim Süresince Kızıl Ordu’nun İnşası”),
  2. V revoliutsii, 1957, (“Devrim Boyunca”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 7. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.