Vecihi Hasan Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/15/2015 0

Vecihi Hasan Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Sultan’ın divan katiblerinden idi. Doğum itibariyle Bahçe-Saray’li ise de İstanbul’da yetişmiştir. 1047 (1638)’den 1072 (1661) senesine kadar yazdığı tarih ufaksa da itimada şayandır. Birer nüshası Hamidiye, Nuruosmaniye, Köprülü Kutübhanelerinde vardır.

«Ola makam Vecihi’ye Cennet-i Firdevs»>

mısra’ının ifade ettiği 1081 (1670)’de İstanbul’da vefat etmiştir. Tarihinin mukaddimesinde Dördüncü Murad zamanında İstanbul’a hicretini ve Bağdad Seferi esnasında kaymakam olan Mustafa Paşa’nın vefatına ka­dar mühürdarlığında bulunarak bu müddet zarfında zuhur eden olayları zabt ettiğini yazıyor. Mürettep divanı da vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.