Vecih Hasan Bereketoğlu kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/06/2016 0

Vecih Hasan Bereketoğlu kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1895-1975) Türk ressam, önemli bir dönemi vurgulayan Galatasaray sergilerinin Türk Empresyonistleri diye adlandı­rılan ressamlarındandır. Rodos’ta doğdu. İlköğrenimini Mısır’da, ortaöğ­renimini Rodos’ta yaptı. İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra 1916-1920 arasında Halil Paşa’dan resim dersleri aldı. Daha sonra gittiği Paris’te 1922’de bir süre Jullian Akademisi’nde çalıştı. Yurda dönünce Osmanlı Ressamlar Cemiyeti’ne girdi. Cemiyet “Gü­zel Sanatlar Birliği”ne dönüşünce (1968’e değin) başkanlığını yaptı. 1932’de halkevi çalışmalarına katıl­dı ve Halkevleri Güzel Sanatlar Bölümü başkanlığın­da bulundu. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürlüğü’ne atandı. Güzel Sanatlar Birliği’nin Ga­latasaray ve Ankara sergilerine, ayrıca Devlet Resim ve Heykel sergilerine, Atina, Moskova, Bükreş ve Nice’ de düzenlenen karma sergilere katıldı.

Bereketoğlu’nun ilk çalışmalarında konularını seçişi, fırça vuruşları ve renkleriyle Hikmet Onat’ın etkisi altında kaldığı görülür. Daha sonraları, natür­mort ve manzaralarında ondan epeyce ayrılan bir tatlılığa ve çekiciliğe varmıştır. Kurbağalıdere, Boğa­ziçi ve Salacak’tan yaptığı manzaralarda sandalları, kıyıyı, durgun suları temiz ve duru renklerle tuvale aktarmıştır. 1914 döneminin ressamlarına doğruluğu pek kesin olmayan bir terimle Empresyonistler denil­mektedir. Oysa bu ressamlar izlenimci resmin kural­larını bütünüyle yerine getirmiş değillerdi. Onların uyguladığı biraz da akademikleşmiş bir İzlenimcilik’ ti. Bereketoğlu da bu anlamda bir açık hava ressamı, bir İzlenimci’dir. İstanbul’un doğası, ona eski resim­lerde görülen koyu renk uyumu yerine, ışıklı renkler­le çalışma olanağı vermiştir.

YAPITLAR (başlıca):

  1. Kurbağalıdere, İstanbul Resim Heykel Müzesi;
  2. Çankaya’da Akşam, İstanbul Resim Heykel Müzesi;
  3. Yıldızlar, İstanbul Resim Heykel Müze­si;
  4. Salacak’ta Sabah, İstanbul Resim Heykel Müzesi;
  5. Karlar Altında Salacak.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 15. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.