Unkani Şemseddin Şirvani kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/07/2015 0

Unkani Şemseddin Şirvani kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Sultan Dördüncü Murad devri tabiblerinden fazilet sahibi bir zat olup Şirvan’lıdır. (Teşrih-i Ebdan ve Terceman-i Kibale-i Feylesofan) isminde müteaddit resimleri ihtiva eden eserini takdim ederek mükâfat olarak Şeyhü’l-haram olmuştur. (Teşrih)’in bir nüshası Eyyüb’te Hüsrev Paşa Kütübhanesindedir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.