Tal’ati Çelebi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/07/2015 0

Tal’ati Çelebi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Osmanlı tabib ve alimlerinden olup İstanbul’ludur. Yusufi isminde bir zatın 914 (1508) tarihinde nazm ettiği (Fevaidü’l-Ahbar) adındaki farsça tıbba ait manzumesini bir çok tıbbi maddeler ilavesiyle (Mugızzu’t-Tıb) adını vererek terceme etmiştir. Terceme tarihinin 1067 (1657) olduğuna göre terceme sahibinin 1000 (1592) küsur seneleri ricalinden olduğu anlaşılır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.