Thomas Bradwardine kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 05/07/2018 0

Thomas Bradwardine kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1290-1349) İngiliz düşünür ve matematikçi. Augustinus ve Anselmus’tan etkilenerek matematiksel terimlerle din sorunla­rını çözmeyi denemiştir. Sussex’de doğdu, Canterbury’de öldü. Oxford’ da Merton College’da Tanrıbilim öğrenimi gördü. 1325-1327 arasında, bu bölgede yöneticilikle görev­lendirildi. 1335’te Londra’ya gitti. 1339’da kral papa­zı oldu ve Fransa Savaşları’na katıldı. On yıl sonra Canterbury başpiskoposluğuna atandı. Bu görevdey­ken öldü. Bradwardine bir bilim adamı olmasına karşılık, çağdaşları gibi felsefe ile bilimi bağdaştırma­ya uğraşmadı. Çağdaşlarıyla anlaştığı tek konu Occam’lı William’ın görüşlerinin açıklanışıdır.

Bradwardine De Causal Dei (“Tanrısal Neden”) adlı başyapıtını iki öğreti üzerine temellendirdi. Bu kitabında “Tanrı kayrası zaman ve doğanın önünde giden tüm iyi işlerdir” tümcesiyle dile getirilen görüşü açıklamayı amaçlar. Bu görüşten yola çıkarak özgür istenç düşüncesini benimseyip ilk günah dogmasını yadsıyan yeni Pelagiusçulara, Tanrı amacının önceli­ğini vurgulayarak, karşı çıkmıştır.

Aquino’lu Thomas’ın ilk neden dediği Tanrı kavramına dayanarak Tanrı’nın, varlıkların devinim­lerinde etkili olduğu sonucuna varır. O’na göre Tanrı, yaratıkların içinde, devindirici bir ilke biçim­de bulunur.

Tanrı’da bütün ölçüleri aşan bir yapma gücü vardır. Bu güç insan için söz konusu olamaz. Bu nedenle insan gücü ile tanrısal güç arasında bir karşıtlık vardır. O, bu karşıtlığı, kilise dogmalarına dayanarak değil de, tanrıbilimin, genellikle düşünce­ye dayanan görüşlerini yorumlayarak açıklamaya çalışmıştır.

Bradwardine tüm bu görüşlerinde Augustinus, Aquino’lu Thomas ve Duns Scotus’dan etkilenmiş ve onların düşüncelerinden, çağının bilim geleneğine uygun olarak yararlanmıştır.

Thomas Bradwardine Eserleri

  1. De Geometria Speculativa, (ö.s.), 1516, (“Spekülatif Geometri Üstüne”);
  2. De Causa Det Adversus Pelagium et de Virtüte Causarum, (ö.s.), 1618, (“Pelagius’a Karşı Tanrısal Nedeni Savunma ve Nedenlerin Erdemi Üstüne”);
  3. Tractatus de Proportionibus,(“Uygun­luklar Üstüne Deneme”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 19. cilt, Anadolu yayıncılık, 1984

Yorumlar kapalı.