Theodor Billroth kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/17/2016 0

Theodor Billroth kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1829-1894) Alman cerrah. İlk karın bölgesi ame­liyatını gerçekleştirmiştir. Christian Albert Theodor Billroth 26 Nisan 1829’da Prusya’nın Bergen (bugün DAC) kentinde doğdu. Babası papaz, annesiyse Berlin maliye bakanı­nın kızıydı. Billroth beş yaşındayken babasının ölü­mü üzerine annesiyle yerleştiği Greifswald’da okula başladı. Parasal sorunların da baskısıyla doktor olma­ya karar verdi. Greifswald’da başladığı tıp öğrenimini Göttingen ve Berlin üniversitelerinde sürdürdü. 1852’de doktorasını alarak von Graefe’nin oftalmoloji kliniğinde çalıştı. 1853’te Viyana’da deri ve iç hasta­lıkları, patoloji okuduktan sonra Berlin Üniversitesi’ ne asistan atandı. 1856’da patolojik anatomi ve cerrahi doçenti olarak dersler vermeye başladı. 1860’ta Zürich Üniversitesi’nde profesör oldu ve yedi yıl cerrahi kliniğini yönetti. 1867’de Viyana Üniversitesi’ne girerek bir cerrahi kliniğini kurdu ve ölünceye kadar çalışmalarını burada sürdürdü. 6 Şubat 1894’te bugün Yugoslavya’da Opatija kenti olan, İtalya’nın Abbazia kentinde öldü. Viyana’da Bilimler Akademi­si üyesi olan Billroth hekimler derneğinin de kurucularındandı. Ayrıca müzikle yakından ilgilenmiş, evi müzikli toplantıların merkezi olmuştur. Brahms, iki yaylı sazlar dörtlüsünü bu yakın arkadaşına adamıştır.

Billroth cerrahide yeni yöntemlerin geliştirilme­ye başlandığı bir dönemde yaşadı. İlk çalışma alanla­rından biri yaralardan sonra ortaya çıkan ateş yüksel­mesidir. Bu ateşe mikroskobik organizmaların neden olduğunu düşünerek, yeni antiseptik yöntemler geliş­tirdi. Hastanın düzenli olarak ateşinin ölçülmesinin gerekliliğini vurguladı. Organ patolojileri üzerine yaptığı çalışmalar sonucunda patolojik kısımların çıkarılabilmesi için yeni cerrahi yöntemler geliştirdi. Billroth’un bu alandaki en önemli katkıları sindirim sistemi cerrahisindedir.

1872’de ilk kez yemek borusunun bir bölümünü alarak kalan bölümleri birleştirdi; 1874’te ise bir hastanın gırtlağını çıkarttı. 1881 ’de mide kanseri olan bir hastasında midenin onikiparmak barsağına açılan kısmında kanserli bölümü çıkarttı ve bir kanalla mideyi onikiparmak barsağına bağladı. Başarılı geçen ameliyata karşın iki hastasının ölmesi üzerine Viyana sokaklarında taşlanan Billroth, gene de çalışmalarını sürdürdü. Bundan sonraki on yıllık bir dönemde 41 denemesinden 16’sı ölümle sonuçlanmasına karşın, ameliyatları cerrahide yeni bir çığır açtı ve kullandığı yöntemin uzun yıllar değişmesine gerek duyulmadı. Plastik yüz cerrahisinde de başarı kazanan Billroth, modern cerrahinin öncülerinden sayılır.

YAPITLAR (başlıca):

  1. Die allgemeine chirurgische Pathologie und Chirurgie in fünfzig Vorlesungen, 1863, (“Elli Derste Genel Cerrahi Patolojisi ve Cerrahi”);
  2. Untersuc- bungen über die Vegetationsförmen von Coccobacteria septıca, 1874, (“Coccobacteria septica’nın Bitkisel Türleri Üzerine Araştırmalar”),
  3. Ueber di Krankenpflege im Hau- se und im Hospitale, 1881, (“Evde ve Hastanede Hasta Bakımı Üzerine”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansklopedisi, 17. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.