Karl Binding kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/19/2016 0

Karl Binding kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1841-1920) Alman ceza hukukçusu. Hukukta Tarihçi ve Klasik okulların temsilcilerindendir. 4 Haziran 1841’de Frankfurt’da doğdu, 7 Nisan 1920’de Freiburg’da öldü. Yüksek öğrenimini Göttin­gen ve Heidelberg üniversitelerinde gördü. 1863’te Göttingen Universitesi’nden hukuk doktoru unvanını aldı. 1864’te Heidelberg Universitesi’nde doçent oldu. 1866’da Basel, 1872’de Strasbourg ve 1873’te Leipzig Üniversitelerinde kamu hukuku konusunda dersler verdi.

Genel yaklaşımı ile Tarihçi Okul’un temsilcile­rinden olan Binding, doğal hukuk anlayışına karşı çıkmıştır. Roma ve Alman hukuku konusunda çok sayıda araştırma yapmıştır. Zamanının önemli ceza hukukçularından biri olan Binding, ceza hukukunda kabul edilmiş olan belirsiz kavramlara karşı çıkmıştır. Binding’in ortaya attığı “normlar kuramı ”na göre devletin bireylerden itaat beklediği ve birey davranış­larını yönlendiren hukuksal önermeler ceza huku­kundan bağımsızdır. Binding’e göre ceza hukuku, kurallara aykırı birey davranışlarının hukuksal bir sonuç olarak gerektirdiği cezalandırmayı belirleyen ikincil bir denetim biçimidir. Binding “normlar kura­mı” ile suçun özünü devletin kurallara uygun davranılmasını isteme hakkında görmektedir.

Binding cezanın türü ve düzeyi konusunda Modern Okul’un karşısında yer almış ve cezanın amacının yalnızca tehlikeli kişilere karşı bir güvenlik önlemi oluşturduğunu savunmuştur. Ceza, kurallara aykırı davranışlara karşı bir kamu tepkisidir. Binding ceza hukukunda “suça cezayla karşılık verme” ilkesi­ne dayanan Klasik Okul’un başlıca öncülerinden biridir ve “suçu önceden önleme” ilkesini savunan ve Lizst tarafından temsil edilen Sosyolojik Okul’un karşısında yer almıştır.

YAPITLAR (başlıca):

  1. Die Normenund ıhreÜbertretung, 4 cilt, 1872-1920, (“Kurallar ve Kurallara İtaatsizlik”);
  2. Grundriss zar Vorlesung über gemeines deutsches Strajreeht, 3 cilt, 1879, (“Genel Alman Ceza Hukuku Konfe­ransı Üzerine Görüşler”);
  3. Grundriss des deutschen Strafprozessrechts, 1881, (“Alman Ceza Usul Hukuku Üzerine Görüşler”);
  4. Handbuch des Strafrechts, 1885, (“Ceza Hukuku El Kitabı”);
  5. Strafrechtliche und strafprozessuale Abhandlungen, 2 cilt, 1915, (“Ceza Hukuku ve Ceza Davaları Üzerine Araştırma”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansklopedisi, 17. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.