Süleyman Eryiğit kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 11/09/2015 0

Süleyman Eryiğit kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (d. 1960) Ahi Birliklerinde Yönetim ve İşletme Fonksiyonlarının Temel Yapısı adlı Yüksek Lisans tezini hazırladı. Gaziantep’te doğdu. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi’nden 1982 yılında mezun oldu. Mezuniyetini müte­akip bir süre özel sektörde, Tarım Kredi Koo­peratifleri Merkez Birliği’nde KAMU-İŞ (Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası)’te çeşitli idarî kademelerde çalıştı. Gazi Üniversitesi Sosyal Bi­limler Enstitüsünde Üretim Yönetim-Pazarlama dalında Ahi Birliklerinde Yönetim ve İşletme Fonksiyonlarının Temel Yapısı adlı Yüksek Li­sans tezini yaptı. Türkiye’de İşletmelerin Kayıt Dışı Personel Çalıştırmasında Ücret Maliyeti İçindeki Yasal Kesintilerin Etkisi adlı teziyle Dr. unvanını aldı. Hâlen İktisat Müşavirliği görevinde bulunmaktadır.

Mustafa Atilla ARICIOĞLU

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, 1. cilt, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Yorumlar kapalı.