Sıdkı Mustafa Efendi (Hacı) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 01/17/2016 0

Sıdkı Mustafa Efendi (Hacı) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Osmanlı riyaziyecilerinden bir zat olup bir kap makale ve bir hati­me üzerine müretteb olmak üzere Vezir-i A’zam Ahmed Paşa’ya takdim ettiği riyazi eserinde şu yolda sözüne devam ediyor: «Basit arazide miktarı ma’ruf olmayan sahaların nazar ile mesahası ehemm-i muham-ı devletten olmagın berahin-i hendesiyeden bir kaç eşkal intiza’-ı ile bir alet-i sehlü’l-isti’mal ihtira’ eyleyüp sahife-i rüzgarda bir tuhfe yad-i gar edilmişti…». 1183 (1770)’de Defter Emini Vekili iken vefat etmiştir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.