Şerefeddin Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 02/22/2016 0

Şerefeddin Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: «Erkan-ı Harb Mirlivalarından Çengelköylü Hüseyin Şerefeddin Paşa» Mektepten me’zuniyetinden sonra askeri hizmetlerde ve Nafia Nezaretinde hizmet ifa etmiştir. 1314 (1898) tarihinde Erkan-ı Harbiye-i Umumiye dairesi birinci şube müdürü iken Girid Jandarma tensikatına me’mur komisyon başkanlığı ile Kandiye’ye giderek on ay sonra fücceten irtihal edip Mevlevihaneye defn edilmiştir.

Eserleri:

(Faiz-i Murekkeb ve Taksit Mesailine Dair Düstur ve Cedveller). (Nazari ve Ameli Demiryollar) ve (Hesabat-ı Maliye) adlı kitaplardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.