Samuel Adams kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/27/2015 0

Samuel Adams kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Amerikalı siyaset adamı. Bağımsızlık savaşı önderlerindendir. 22 Eylül 1722’de Massachusetts Eyaletinin Boston kentinde doğdu. 2 Ekim 1803’de Massachusetts’de öldü. Varlıklı bir aileden geliyordu. ABD ikinci Cumhurbaşkanı John Adams’ın kuzenidir. 1740’da Harvard Üniversitesi Hukuk Bölümü’nden mezun oldu. 1760’larda politikaya atıldı. Samuel Adams, Amerika’nın bağımsızlığını sa­vunan ilk liderdir, iyi bir propagandacı, ateşli bir politikacı ve çok iyi bir örgütçüydü. Çeşitli gazetelere İngiltere’nin sömürge politikasını sert bir şekilde eleştiren yazılar yazdı. Bunların birçoğu kaybolmuş­tur. Bulunabilenler, ölümünden sonra, H.A. Cushing tarafından The Writings of Samuel Adams adıyla dört cilt olarak yayımlandı.

İngiltere’nin şeker ürünlerinden elde edilen geliri vergilendirmek üzere dayattığı Şeker Yasası’na karşı, sömürgelerde ortaya çıkan direnişe öncülük etti. Daha sonra, resmi kâğıtlara ve gazetelere konulan yeni damga vergisine karşı, muhalefetin örgütlenme­sinde çalıştı. 1763-1773 arasında çeşitli mallar üstün­deki ithal vergilerini ve kolonilere çay satışı konusun­da Doğu Hindistan Kumpanyası’na verilen tekel hakkını protesto eden birçok eylemin örgütleyicilerinden oldu. Halkın tepkisini canlı tutmayı kolaylıkla başarıyordu. Birçok yerel komite kuruyor ve öteki kentlerdeki komitelerle de ilişki kuruyordu. Bu ko­miteler, daha sonra İngiltere’yle yapılan savaşlarda önemli işlevler yüklenmişlerdir.

1774’te, Amerika’nın ilk Temsilciler Meclisi nite­liğindeki, 13 koloninin temsilcilerinden oluşan kon­greye, Massachusetts delegesi olarak katıldı. Kongre İngiltere’nin sömürge politikasına karşı alınacak tavrı saptamak üzere toplanmıştı. Kongrede kuzeni John Adams ile birlikte Amerika’nın bağımsızlığını kazan­masının gerekliliğini savundu. Daha sonra, yine onunla birlikte, Massachusetts Anayasası’nın hazırlık çalışmalarına katıldı.

1788-1793 arasında Massachusetts’de vali yar­dımcısı, 1794-1797 arasında da vali olarak görev yaptı. Demokrat Parti’nin kurucuları arasında yer aldı. 1796’da başkanlık seçimlerinde aynı partinin adayı Jefferson karşısında yenilince siyasetten çekildi. Mas­sachusetts’de öldü.

YAPITLAR:

The Writings of Samuel Adams, (ö.s.), 4 cilt, 1904-1909, (“Samuel Adams’ın Yazıları”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansklopedisi, 2. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.