Samih Rıfat kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 01/02/2015 0

Samih Rıfat kimdir? Hayatı ve eserleri: (1874-3 Aralık 1932) İstanbul’da doğdu. Ortaöğrenimini Koca Mustafa Paşa Rüştiyesi’nde ta­mamladıktan sonra özel öğrenim göre­rek yetişti. Fransızca, Arapça, Farsça öğrendi. Valilik, Dahiliye Vekaleti Müsteşarlığı yaptı, milletvekili seçildi. Maarif Vekaleti Telif ve Tercüme He­yeti, Türk Tarih ve Dil Kurumu baş­kanlıklarında bulundu. Hazine-i Fünun, Mektep dergilerinde çıkan ilk şi­irlerinde (1894-1895) divan edebiyatı nazım biçimlerini (gazel, müseddes, kaside) kullanmış, çağdaşlarınca Mu­allim Naci’nin etkisinde görünmüştü. Sonra Tevfik Fikret’in yarattığı beğeni dünyasında kendini aradı. Bu evresi­nin ürünlerini Terakki (1898), Irtika (1899-1902) dergilerinde yayımladı. 1908’den sonra da “Milli Edebiyat” akımının ilkelerini benimseyerek hece ölçüsünü kullandı. Dilini sadeleştirdi. Resimli Gazete (1913), Edebiyat-ı Umumiye (1917) bu tür şiirlerinin çıktığı dergiler arasındadır. Sadettin Nüzhet’in (Ergun) şiir ve düzyazılarını top­ladığı kitap Samih Rıfat, Hayatı ve Şi­irleri (1934) adını taşıyor.

Kaynak: Çağdaş Türk Edebiyatı 1, Meşrutiyet Dönemi 1, Şükran YURDAKUL, 1994, Evrensel Basım Yayın.

Yorumlar kapalı.