Robert Laird Borden kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 04/20/2018 0

Robert Laird Borden kimdir?

Robert Laird Borden kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1854-1937) Kanadalı siyaset ve devlet adamı. Kanada’nın Milletler Cemiyeti’nde bağımsız bir üye olarak temsil edil­mesini savunmuştur. Haziran 1854’te Nova Scotia’da (Yeni İskoçya), Grand Pre’de doğdu. 10 Haziran 1937’de Ottawa’da öldü. 15 yaşındayken öğrenimini yarıda bırakarak Matawan’da Glenwood Enstitüsü’nde öğ­retmen yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Daha sonra hukuk eğitimi gördü. 1878’de Nova Scotia barosuna kabul edildi. Halifax ve Kentville’de bir süre avukatlık yaptıktan sonra 1889’da kendi hukuk büro­sunu kurdu.

Muhafazakâr Parti Başkanı Sir Charles Tupper’la olan arkadaşlığı politikaya atılmasına neden oldu. 1896’da Halifax milletvekili olarak Avam Kamarası’ na girdi. 1900’de Tupper, milletvekili seçilemeyince, parti yönetim kurulu Borden’ı geçici olarak başkanlı­ğa önerdi. Bundan sonra uzun bir süre parti başkanlı­ğını Borden yürüttü. 1904 ve 1908 seçimlerinde de Muhafazakârlar çoğunluğu sağlayamadı. 1911’de Laurier hükümetinin ABD ile bir antlaşma imzalaması, ulusal korumacılık politikasından yana olan işadamla­rının muhalefetiyle karşılaştı. Bu da, 1911 seçimlerinde Muhafazakâr Parti’nin oy çoğunluğunu sağlayarak Borden başkanlığında bir hükümet kurmasına yolaçtı.

Borden hükümeti daha çok dış sorunlarla ilgilen­di. I. Dünya Savaşı patlak verince, Fransız kökenli Kanadalı subayların önemli görevlere getirilmemesi, özellikle Fransızlar’ın çoğunlukta bulunduğu Quebec Eyaleti’nde huzursuzluk yarattı. Hükümet, yetersiz­lik, halktan kopukluk ve savaştan kazanç sağlamakla suçlandı.

1917 seçimlerinden sonra Borden İngiliz milletvekilleriyle karma bir hükümet kurdu. Kanada’nın yarım milyon gönüllüden oluşan ordusunu daha da güçlendirmek için zorunlu askerlik uygulamasını başlatan yasa tasarısını onaylattı. Müttefiklerin Sovyetler Birlığı’ndekı ıç savaşa karışma politikasını des­tekleyerek asker göndermeye hazır olduğunu bildirdi. Ancak kamuoyunun da etkisiyle 3.000 kişilik Kanada ordusu Vladivostok’tan geri çağrıldı.

Borden, 1919’da Winnipeg Genel Grevi’ni şid­detle bastırdı, işçileri ülkede kargaşalık çıkarmakla suçladı ve o sırada parlamentoda görüşülmekte olan ceza yasasında değişiklik yapan tasarının hızla onay­lanmasını sağladı. 1920’de yerini Arthur Meıghen’a bıraktı. 1921’de Washington Konferansı’nda Kanada delegesi olarak görev aldı ve 1930’da Milletler Cemi­yeti’nde Kanada’yı temsil etti. 10 Haziran 1937’de Ottawa’da öldü.

Borden İngiliz politikasında Kanada’nın da et­kinliği olması gerektiğini savunuyordu. Britanya’ya 35.000.000 dolar göndererek üç savaş gemisinin yapıl­masına yardım etmesi Kanada’nın etkinliğini artır­mak amacıyla yapılmıştı. I. Dünya Savaşı’mn ilk ıkı yılında İngiltere’nin uluslararası siyasi kararlarına Kanada’nın da katılması gerektiğini savundu. Ancak İngiliz başkanı David Liyod George’un hükümeti kurmasından sonra Borden’a, Kanada’nın görüşlerini açıklaması için bir şans verildi. Versailles Antlaşması’ nın imzalanması görüşmelerinde Borden, ABD Baş­kanı Woodrow Wilson’un 14 maddesini destekledi ve Britanya İmparatorluğu ile ABD’nin anlaşmaları­nın Kanada’nın yararına olduğunu savundu.

Robert Laird Borden Eserleri

  1. Canadıan Constitutıonal Studies,\922, (“Kanada Anayasası Üzerine Çalışmalar”);
  2. Cartada in Commomuealth, 1929, (“İngiliz Uluslar Topluluğu’nda Kanada”);
  3. Memoırs, (ö.s.), Henry Borden (vav.), 1938, (“Anılar”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 18. cilt, Anadolu yayıncılık, 1984

Yorumlar kapalı.