Ramazan-zade Nişancı Mehmed Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/05/2015 0

Ramazan-zade Nişancı Mehmed Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Kanuni Sultan Süleyman devri ricalinden ve meşhur tarihçilerinden olup Merzifon’ludur. Bir kaç def’a Reisü’l-Küttab, Nişancı ve Defter Emini olmuştur. Seçerek yazdığı umumi tarihi faydalı ve muhtasar (Nişancı Mehmed Paşa Tarihi) ünvanı ile basılmış ve meşhur olup yaratılıştan Sul­tan ikinci Selim’in saltanatının ilk yıllarına ait olaylara kadardır. (Sebhetü’l-Ahyar ve Tuhfetü’l-Ahbar) ismindeki tomar tarzındaki eserinde de Hz. Adem (A.S.) dan başlayarak Sultan Süleyman Kanuni’ye kadar geçen peygamber ve hükümdarların soylarını beyan etmiştir. 979 (1571) tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. Edirnekapısı haricindeki Emir Buhari Dergahı avlusunda defn edildi.

Basılmış tarihçesi vezirlerden dört def’a nişancı olan asırdaşı Boyali Mehmed Paşa’ya nisbet olunarak Nişancı Mehmed Paşa Tarihi diye biliniyorsa da doğru değildir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.