Raif Bey (Davutpaşalı Mehmed Raif Bey) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/09/2015 0

Raif Bey (Davutpaşalı Mehmed Raif Bey) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Emekli kaymakamlardan tarihçi, ilim sahibi çalışkan bir zat olup İstanbulludur. Harbiye Mektebinden me’zun olduktan sonra bir müddet ordularda ve uzun müddet Kuleli Askeri Lisesinde hocalıkta bulunmuştur.

1335 (1919) tarihinde vefat ederek Yedikule dışında ailesi kabristanına defnedildi. Nakşibendi Tarikatindendir.

Basılmış eserleri:

 • — (Mir’at-ı İstanbul).
 • — (Topkapı Saray-i Hümdyunu ve Parkının Tarihi).
 • — (Sultanahmed Parkı ve Asar-ı Atikası).
 • — (Nükat-ı Edebiye).
 • — (Hatıra-i Eslaf).
 • — (Yüz Sene Yaşamak Çaresi Yahut İlm-i Hıfzı’s-Sıhha-i Umumiye’nin Yirmi iki Tenbih ile Telhisi). Arkadaşlarından Cemil Bey ile müşterek hazırlanmıştır.

Basılmamış eserleri:

 • — (Feth-i Celil-i Kostantaniyye).
 • — (İstanbul’un Ahval-i Kadime-i Temeddün ve Ümranı).
 • — (Ba’de’l-Feth Cevami’-i şerife’ye Tahvil olunan Kenais).
 • — (Mir’at-ı İstanbul). İkinci cilddir. Tamamlanmamıştır.
 • — (Heyakil-i Kemalat Yahut Abide-i İnsaniyet).

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.