Ömer Bedrettin Uşaklı kimdir? hayatı ve eserleri

kihaes 01/03/2015 0

Ömer Bedrettin Uşaklı kimdir? hayatı ve eserleri: Uşak’ta doğdu (1904). Ortaöğrenimini Kabataş Lisesi’nde, yükseköğre­nimini Mülkiye Mektebi’nde tamamladı (1927). Mudanya Kaymakam Muavinliği (1927), Manavgat (1928), Ünye (1932), Şavşat (1933) ve Edre­mit’te (1935) kaymakamlık görevlerinde bulundu. Bir süre mülkiye müfet­tişliği yaptı (1938-43). Kütahya’dan milletvekili seçilerek parlamentoya gir­di, 23 Şubat 1946’da öldü.

Milli Mecmua (1925), Hayat (1926-29) Varlık (1933-40), Ülkü (1943- 45) dergilerinde yazan Ömer Bedrettin, hece ölçüsü içinde yeni olanaklar arayan şairlerden biri olarak görünmüş, doğaya, ülke köşelerine bakış zen­ginliğiyle izlenimci bir şiir kurmak istemiştir. Halk şiiriyle Fransız şiirinin yapısal özelliklerinden yararlanmaya çalıştığı söylenebilir. Yerel görünüm­leri yansıtmak istediği parçalarda dış gerçeği buluşlarla zenginleştirerek ye­ni boyutlar kazandırmayı dener:

Bu diyar gök tavanlı bulutlu bir zindan ki,

Dağdan bir kafes sanıp geçmez ufuktan kuşlar.

(Ufuk Hasreti)

Hece ölçüsü içindeki bu kendine özgü sesi daha yüksek düzeylere götür­mekte çekingendir. Kişisel duyarlığı ağır basan temaları işlerken bile sürer bu çekingenlik. Tekniği aşacak girişimleri deneyemez.

Dumanlı bir hâtıra titriyor gözyaşımda,

Haykırıyor gönlüme engin denizler, dağlar;

Gidip te gelmemek var, gelip te görmemek var.

(Sılaya Giderken)

Deniz, denize batılı duyarlıklar, özlemler de şiirinin başlıca öğelerinden görülür Uşaklı’nın. îlk deneylerinden son ürünlerine kadar çoğu şiirinde deniz vazgeçemediği bir gerçeklik gibidir. Ne var ki, şaire egemen olan bu duyarlık,

Bütün gemicilerin ruhu bende yaşıyor Başımdaki gökleri bir deniz sanıyorum Nasıl yaşıyacağım ey deniz senden uzak biçiminde orta halli dizelerden yukarı çıkamaz. “Nasıl yaşıyacağım Amas­ya senden uzak” ya da “Bütün ormancıların ruhu bende yaşıyor” gibi tek sözcük değiştirmeleriyle denize bağlı sanılan bu evreni çözüp parçalamak mümkündür. Ömer Bedrettin’i bir geçiş döneminin iyi dilekler şairi olarak kabul edebiliriz.

ŞÎİR KİTAPLARI

  1. Deniz Sarhoşları (1926, 2. bas. 1929),
  2. Yayla Dumanı (1934),
  3. Sarıkız Mermerleri (1940),
  4. Yayla Dumanı (şairin bütün şiirlerinden seçmeleri topladığı ayrı basım, 1945).

Kaynak: Çağdaş Türk Edebiyatı 3, Cumhuriyet Dönemi 1, Şükran YURDAKUL, 1994, Evrensel Basım Yayın.

Yorumlar kapalı.