Necmettin Sadık (Sadak) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 07/15/2015 0

Necmettin Sadık (Sadak) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1890-1953) Fransa’da Lion Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. 1914’te yurda dönünce, önce Bakanlık Telif ve Tercüme Bürosu üyeliği, sonra Darülfünun’da Ziya Gökalp’in kurduğu Sosyoloji bölümüne öğretim üyesi olarak atandı. Daha sonraları gazetecilik, milletvekilliği ve Ba­kanlık yaptı. “Sosyoloji” adlı bir kitabı 1936’dan sonra öğretmen okul­larında ve liselerde okutuldu. 1918 yılında “Mekteplere Mahsus îlm-i Terbiye-i Etfal” (Okul­lara Özgü Çocuk Eğitimi Bilimi) adlı çeviri kitabı yayımlandı. Fransızcadan çevrilen bu kitabın yazarları Carré ve Luquier’dir. Devlet Basımevinde Bakanlıkça bastırılan bu kitap, 547 sayfadır. Ön­sözünde, “Biz, akla dayanan, bir eğitim biliminin esasını oluşturan genel ilkeleri kapsayan psikolojik gerçekleri en açık bir biçimde gös­termek istedik” deniyor.

Kitap iki bölümdür: Kuramsal bölüm, pratik bölüm. Kuramsal bö­lümde, Beden Etkinliği, Bedensel Eğitim, Zihin, Duygular, Duy­guların Eğitimi, Algı, Bellek, Dikkat, Soyutlama ve Genelleme, Yargı, İstidlâl, İmgelem, Akıl, Konuşma, Ahlâk Eğitimi, Has­sasiyet Eğitimi, İrade, İradenin Eğitimi, Psikolojinin Neticeleri: Ruh ve Beden. Pratik bölümde de, İlköğretime özgü okullar, İl­kokulların Maddi Örgütü, Eğitim Örgütü, Öğrenmenin Genel Şe­killeri, Eğitim Biliminde Yöntemler, Bazı Öğretim Yolları Hak­kında, Özel Öğretim Yöntemleri (İlkokuldaki bütün derslerle ilgili, ayrı ayrı). Disiplin ve Yardımlaşma, İlkokul Öğretmenin Ders Dışı Çalışmaları.

Bu kitap, bugünkü Eğitim Psikolojisi ile Genel ve özel Öğretim Yön­temlerini karşılamaktadır. Öğretmen Okullarında uzun bir süre ders ki­tabı olarak okutulmuştur. Buna, Meşrutiyet döneminin en gelişmiş Eği­tim Bilimi kitabı gözü ile bakabiliriz. İçinde bütün meslek dersleri ve konulan ele alınmıştır.

Kaynak: Öğretmen Yetiştirme Açısından Türkiye’de Eğitim Bilimleri Tarihi Üzerine Bir Araştırma, Cavit BİNBAŞIOĞLU, Milli Eğitim Basımevi, 1995

Yorumlar kapalı.