Mustafa Asım Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/30/2015 0

Mustafa Asım Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Riyaziyenin heyet – nücum (Kozmografya) şubesinde ihtisas sahibi bir zat olup meşhur edib Namık Kemal Bey’in babasıdır. 1318 (1902) tarihinde İstanbul’da vefat ederek vasiyyeti üzerine Hazret-i Halid civarında Küçük Emir Efendi karşısında baba ve akrabası yanına defn edilmiştir. Nücumun bilhassa «ahkam» kısmında vukufu tam olan kimselerdendir. Bu sahada (Mücerrebat) isminde bir te’lifi ve terceme yoluyla da yine yıldızlara ait bir kaç parça eseri vardır. Mevlevi Tarikatine mensub idi. Yazmış olduğu mufassal hal tercemesinde Topal Osman Paşa ve akrabalık ciheti ile de Tepedelenli Ali Paşa olayı ve babası lala olmak hasebiyle Sultan Üçüncü Selim zamanına dair tarihi olaylar vardır.

Merhum makta (üzerinde kalem kesilen kemik parçası) imalinde ve müşebbek (pencere kafesi ve balık ağı gibi) oymacılık sanatında da ihtisas sahibi olup yazdığı kitaplara — meşguliyeti nücum ve tarihe ait olduğundan — cetvel kalemlerini bizzat çelikten imal eder ve müzeyyen saplara takar, demir ve çeliğe ait her ne yapsa kırktan aşağı başlamaz ve yaptıktan sonra her birini dost ve çıraklarına —tatlı bir latife ve hatıra olmak üzere on para mukabilinde— hediye ederdi.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt

Yorumlar kapalı.