Musa Şehavat kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 06/01/2014 0

Musa Şehavat kimdir? Hayatı ve eserleri: Musa Şehavat, VII. yüzyılın ikinci yarısı ile VIII.yüzyılın başlarında yaşamış bir Türk şairidir. Ömrü boyunca Medine’de yaşamıştır. Ancak vatanını hiç unutmamış sık sık Tebriz’e gelmiştir. Şiirlerini Arapça yazmıştır. Şiirlerinin bir kısmı günümüze kadar gelmiştir.

Memmedeli Terbiyet “Danişmendân-i Azerbaycan” adlı eserinde ondan bahsetmekedir.

Filolog İbn Guteybe’nin (828-889) ve meşhur Arap tarihçisi Taberî’nin (838-923) eserlerinde, şiirlerinden örnekler vardır.

Musa Şehavat’ın şiirlerinden örnekler:

Bilmirem héç ne üçün yâr meni terk étdi,

Üreyim de ġoşulub yârım ile bir gétdi.

İşve ile meni hindu özüne ġul éledi,

Ruhumu dünyada min derd ile meşğul éledi.

Bu belanı mene Allah özü gönderdi feġet,

Özü de hifz éleyer, étse, beladan, elbet.

Hemze öz dövletini vérdi, teşekkür aldı,

Var gédendir, ona âlemde feġet ad ġaldı.

Bir béle be{şiş édir, fikri onun ehsandır,

Başġa bir meġsedi yo{, çünki temiz insandır.

Ölkede ġıtlıġ olarsa, o açar be{şiş eli,

Var yo{u gétse de, ac ġoymaz, inan ki, bu éli.

Onun ezmile belâler hamısı yo{ olmuş,

Be{şiş ile hamı o tehlükeden ġurtulmuş.

Çöhresinden yayılır her yana ismet nuru,

Héç ne étmez lekeli böyle temiz bülluru.

Sen baharsan, yağışın edl edalet olmuş,

Kimde, bilmem, béle be{şişle keramet olmuş?

***

Babanız, Telhe kimi cana deyen insan idi,

Onun övladları da {éyr ile yâr olmalıdır.

Sen ki, Téym Haşimî’nin nesline bağlı ġızsan,

┬isletinde babalar namusu var olmalıdır.

İsterem sen ebedî sağlıġ ile yâr olasan,

Edl ile öz emelinden sévinib zövġ alasan.

***

Éy hakim, sen âciz, aravuransan,

Senden bir ġazi tek el üzmüşem men.

┬alġa étdiyin zülm, évini yı{sın,

Onu bir de héç va{t abad görme sen!

KAYNAK: İRAN TÜRK EDEBİYATI ANTOLOJİSİ, Yard. Doç. Dr. Ali KAFKASYALI, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ ERZURUM-2002

Yorumlar kapalı.