Muhammedşah Fenari kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 05/18/2014 0

Muhammedşah Fenari kimdir? Hayatı ve eserleri: ( ö. 839/1436) Molla Fenari’nin oğludur. Son derece zeki olup Mecdi’nin ifadesiyle babasının sahip olduğu ilimleri ondan tahsil ederek çok genç yaşta ihata etmiş ve henüz onyedi yaşında iken Bursa Sultan Medresesi’nin Müderrisliğine atanmıştır. O zamanki geleneğe uygun olarak, verdiği ilk derse katılan büyük alimler ve çok sayıda öğrenci, önemli konularda sorular sormuşlar; sordukları sorulara yeterli ve doyurucu cevaplar almışlardır. Bu arada, Fahreddin el-Acemî onun muidi –asistanı- olmuştur.

ESERLERİ

Birkaç eser yazmış olup bunlardan Arapçaya dair olanlar, yukarıda açıklandığı üzere, babasının sarfa dair Esasu’t-Tasrîf adlı eseri ile nahve dair bir eserine yazdığı şerhlerden ibarettir.

Kaynak: Mehmet yalar, XV. Yüzyıl bursa alimleri ve arap diline katkıları, uludağ üniversitesi ilahiyat fakültesi cilt: 11, sayı:2, 2002 ss. 97-116

Yorumlar kapalı.