Müfit Ratip kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 12/28/2014 0

Müfit Ratip kimdir? Hayatı ve eserleri: (1887-1917)İstanbul’da doğdu. Öğrenimini Galatasaray Sultanisi’nde tamamladı. Evkaf Müzesi’nde başkâtiplik etti. “Fecr-i Âti”nin eleştirmeni olarak bili­nen Müfit Ratip. Servet-i Fünun dergisinde yayımladığı bir yazıda toplulu­ğun amaçlarını anlatmıştı. Tiryaki Haşan Paşa, Kanije Müdafaası (Refik Halid’le birlikte) gibi dönemin sınırlarını aşamayan oyunlar da yazdı.

Kaynak: Çağdaş Türk Edebiyatı 1, Meşrutiyet Dönemi 1, Şükran YURDAKUL, 1994, Evrensel Basım Yayın.

Yorumlar kapalı.