Mehmet Akan kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 02/21/2016 0

Mehmet Akan kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1939) Türk tiyatro yönetmeni, yazar, kore­ograf. Dostlar Tiyatrosu’nun kuru­cularındandır. Urfa’nın Birecik ilçesinde doğdu. Birecik Ortaokulu’nu, İstanbul Haydarpaşa Lisesi’ni bitirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Bölümü’nde son sınıfa kadar okudu. 1959 yılında Genç Oyuncular topluluğuna katıldı. Aynı yıllarda Devrim Ocakları Halk Oyunları topluluğunda da halk dansları çalış­malarını sürdürdü. 1962 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu’nda profesyonel olarak çalışmaya başladı. Çeşitli tiyatrolardaki kısa süreli çalışmaların­dan sonra, 1969 yılında altı arkadaşıyla Dostlar Tiyatrosu’nu kurdu. Burada oyuncu, yazar ve yönet­men olarak çalıştı. Aynı yıllarda Hasad Çağdaş Halk Oyunları Topluluğu’nu yönetti. 1974 yılında Çekos­lovakya’da Keşanlı Ali Destanı ‘nın koreografisini yaptı. Ankara Sanat Tiyatrosu’nda yazar, yönetmen ve koreograf olarak çalışmalarda bulundu.

Tiyatroya başladığı Genç Oyuncular topluluğu Türk tiyatrosuna önemli oyuncu, yönetmen ve yazar­lar yetiştirmiştir. Tiyatroyu bir ekip çalışması olarak gören bu toplulukta, Mehmet Akan ilk oyunculuk, yazarlık ve yönetmenlik denemelerini yaptı. Profesyo­nel olduktan sonra özellikle kompozisyona dayanan rollerde başarılı görüldü. Dostlar Tiyatrosu’nun ku­ruluşundan sonra bu topluluğun toplumsal içerikli, yerli yazarları özendirici, yeni bir seyirci yaratmayı amaçlayan çabalarında etkin bir yer aldı. Tiyatronun gençlere yönelik kurs, koro vb. çalışmalarında yöneti­cilik yaptı. Yazdığı oyunlarda yerel halk duyarlığını öne çıkaran denemelere girişti. Düzenlediği danslarla oyunlar arasında organik bütünlük sağlamaya çalıştı.

YAPITLAR:

  1. Kiraz Çiçek Açıyor Aykırı Dal Üstüne, 1961;
  2. Akçagüler ile Karagülmez, 1962;
  3. Ham Hum Şaralop, 1968;
  4. Analık Davası, 1972;
  5. Hikâye-i Mahmut Bedrettin,

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 3. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.