Mehmed İbn-i Hüseyin Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 09/29/2015 0

Mehmed İbn-i Hüseyin Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Sultan İbrahim devri ricalinden olup Bağdad Valisi Derviş Mehmed Paşa’nın emri ile Ali İbn-i şihab Hemedani’nin Farsça on babı şamil (Zahiretü’l-Müluk) adındaki tarihini iki bab daha ilave ederek (Tuhfetü’l- Me’mun) ismi ile terceme yoluyla bir tarih meydana getirmiştir ki basılmamıştır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.