Max Beerbohm kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 04/25/2016 0

Max Beerbohm kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1872-1956) İngiliz yazar, karikatürcü ve tiyatro eleştirmeni. Victoria dönemi İngilteresi’nin aydınları üzerine taşlamaları ile ün kazanmıştır. 24 Ağustos 1872’de, Londra’da doğdu. Genç yaştan başlayarak Victoria döneminin aydınlar çevresi içinde yer aldı. 1892’den sonra Strand dergisinde karikatürleri yayımlanmaya başladı. Daha Oxford’da üniversitede öğrenci olduğu sıralarda yazdığı mizah denemeleri, Yellow Book’ta yayımlandı. 1896’da de­nemelerini The Works of Max Beerbohm (“Max Beerbohm’un Yapıtları”) adlı kitapta topladı ve döne­min ünlüleri üzerine yaptığı karikatür-portreleri Caricatures of Twenty-five Gentlemen (“Yirmi Beş Bayın Karikatürleri”) adıyla yayımladı. 1898’de Saturday Review dergisinde Bernard Shaw’un yerine tiyatro eleştirileri yazmaya başladı. 1910’da ingiliz tiyatro oyuncusu Florence Kalın ile evlenerek İtalya’da Rapallo kentine yerleşti ve II. Dünya Savaşı sırasında bir süre İngiltere’ye dönmesi dışında, 20 Mayıs 1956’daki ölümüne değin burada yaşadı.

Beerbohm’un karikatürleri, döneminin avdın ke­siminde yer yer görülen züppelik ve gösteriş merakını ince ölçülü ama acımasız bir alayla ele alır. Victoria dönemi İngilteresi’nin ünlülerinin çoğu Beerbohm’un taşlamasından paylarını almışlar, kimileri onun çizdi­ği karikatür- portrelerle tanınır olmuşlardır. Bu ünlüler arasında yazar Bernard Shaw, Joseph Conrad ve Somerset Maugham’ın yanı sıra krallık ailesinin kişileri de vardır. Ancak Beerbohm’un ölçülü ve yapıcı alaycılığı, taşlamasının kırıcı olmasını engelle­miştir. Bu yüzden krallık ailesi hakkındaki alaycı karikatürlerine karşın, 1939’da, “şövalye” unvanını almış vc “çirkin Bernard Shaw” tipleştirmesini ölüm­süzleştiren kişi olmasına karşın, Shaw onun için “eşsiz Max” diyebilmiştir.

YAPITLAR (başlıca):

Karikatür:

  1. Caricatures of Twenty-five Centlemen, 1896, (“Yirmi Beş Bayın Karikatürle­ri”);
  2. The Poets Corner, 1904, (“Şairler Köşesi”);
  3. A Book of Caricatures, 1907, (“Karikatür Kitabı”);
  4. Fifty Caricatu­res, 1913, (“Elli Karikatür”).

Öykü-Taşlama:

  1. The Happy Hypocrite, 1897, (“Mutlu İkiyüzlü”);
  2. More, 1899, (“Da­ha”);
  3. The Christmas Carland, 1912, (“Noel Çelengi”);
  4. Seven Men, 1919, (“Yedi Adam”).

Roman:

Zuleiba Dobson, 1911.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 14. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.