Luis Delaporte kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 01/03/2022 0

Luis Delaporte kimdir? Hayatı ve eserleri: (1874-1944) Fransız, Doğu dilleri ve uygarlıkları uzmanı. Malatya’da kazılar yap­mıştır. 22 Ekim 1874’te Fransa’da Saim Hilaire de Harcouet’de doğdu, II. Dünya Savaşı’nda esir düştüğü Almanya’da, Silezya’da öldü. Matematik öğrenimini tamamladıktan sonra 1901 ’ de Ecole Pratiquedes Hautesedudes’de Asur ve Eski Suriye Kültürleri Bölümü’ nü bitirdi. Ayrıca Ecole du Louvre’da ve Katolik Enstitüsü’nde okudu. 1904’te eski Süryani el yazmalarının kataloğunu hazırlamak üzere Lübnan’a giden araştırma kuruluna başkanlık etti. 1906’da bazı İncil parçalarını yayım­ladı.

Guimet ve Louvre müzelerindeki Doğu
kökenli silindir mühür ve madalyonları sınıflandırarak katologlarını yaptı.
Elam uygarlığını tanıtan yazılar yazdı. Hrozny’nin Hitit çivi yazısını
okumasıyla ortaya çıkan bu yeni Hint-Avrupa dili üzerinde çalışmaya başladı.
Türkiye’de Atatürk’ün desteği ile Revue
Hittite et Asianique adlı sürekli yayını kurdu. 1931’ de Has Höyük’te
kazı yaptı. 1933-1939 arasında Fransızlar’ın Malatya’da yürüttüğü kazıları
yönetti.

Çalışmaları genelde eski Doğu
uygarlıklarını arkeoloji ve dil verileri ışığında incelemeye yönelik olmuştur.

Luis Delaporte Eserleri:

 1. La
  Mesopotamie, les civilisatıons babylonıens et assyrienne, 1923, (“Mezopotamya, Babil ve Asur Uygarlıkları”);
 2. Les
  Hittites, 1936,
  (“Hititler”);
 3. Les
  peuples de l’orient mediterraneen, 1938, (“Doğu Akdeniz Halkları”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri
Ansiklopedisi, Cilt 31, Anadolu yayıncılık, 1984.

Yorumlar kapalı.