Louis Bonaparte kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 04/20/2018 0

Louis Bonaparte kimdir?

Louis Bonaparte kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1778-1846) Fransız devlet adamı. 1806-1810 ara­sında Hollanda kralı olmuştur. 2 Eylül 1778’de Korsika’da Ajaccio’da doğdu. 25 Temmuz 1846’da Roma’da öldü. Carlo Bonaparte ve LetiziaRamolino’nun yedinci çocuğu ve 1. Napoleon’ un kardeşidir. C’hâlons’da askeri bir okulda okudu. 1796’da I.Napoleon’un İtalya seferine katıldı, Mısır’ da emir subaylığını yaptı (1798-1799). 1802’de Na­poleon’un da ısrarıyla Josephinc’in ilk eşinden olan kızı Hortense de Beauharnais ile evlendi. Ancak bu evlilik her ikisi için de başarısız bir deney oldu. Karısından ayrılmak istediyse de Napoleon buna izin vermedi.

Louis Bonaparte, 1804’te generalliğe yükseldi. 1805’te de Paris valisi oldu. 5 Temmuz 1806’da Napoleon tarafından Hollanda kralı ilan edildi. Ancak başından beri askeri yaşamla pek ilgilenmeyen, seferlerin çoğu­na katılmayan Louis’den Napoleon hoşnut değildi. Ayrıca bir yabancı olmasına karşın Hollanda’nın ulusal sorunlarıyla ilgilenmesi, yerel yöneticilerin saygısını kazanması ve emirlerine uymaması Napole- on’u kızdırdı.

Hollanda yoluyla Kıta Avrupa’sına mal sağlama­sını önleyerek İngiltere’yi dize getirmeyi tasarlayan Napoleon, Louis’nin buna karşı çıktığını görerek 1810’da Fransız ordularını Hollanda başkentine gön­derdi. Louis tacını ve tahtını bırakarak kaçtı. Bir süre Bohemya, Avusturya ve İsviçre’de yaşadı.

Bundan sonra Fransız İmparatorluğunun sorun­larıyla hiç ilgilenmedi. Roma’va yerleşerek edebiyatla uğraştı. 1830 devrimleri sırasında İtalya’daki ulusal ve liberal akımları destekledi. Bu dönemde Hollanda hükümeti üzerine düşüncelerini tarihsel belgelerle destekleyen bir kitap ve iki edebi yapıt yazdı.

En küçük oğlunun 1852’de Fransa imparatoru (III.Napoleon) olduğunu göremeden öldü.

Louis Bonaparte Eserleri

  1. Documents hıstoriques et reflexıons sur le gouvernemcnt de la Hollande, 3 cilt, 1820, (“Hollanda Hükümeti Üzerine Düşünceler ve Tarihsel Belgeler”);
  2. Marie, ou les peines dc I’amour, 1 cilt, 1S12, (“Marie ya da Aşkın Acıları”);
  3. Le Retour, 1846, (“Dönüş”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 18. cilt, Anadolu yayıncılık, 1984

Yorumlar kapalı.