Lionel Abel kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/14/2015 0

Lionel Abel kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1910) ABD’li oyun yazarı. Metatiyatro adı­nı verdiği yeni bir tiyatro anlayışı geliştirmiştir. New York’ta doğdu. 1928’de St. John Üniversitesi’ni bitirdi. II. Dünya Savaşı sonrası Paris’te yaşadı. Sartre, Camus ve öteki varoluşçularla yakın ilişkiye girdi. Sartre, Rimbaud, Apollinaire gibi Fransız ya­zarlarını ingilizce’ye çevirdi. 1966’da Rockefeller Fo­undation Ödülü’nü aldı. 1970 yılında profesör oldu. Columbia’da Pratt Enstitüsü’nde, Buffalo’da New York Eyalet Üniversitesi’nde tiyatro dersleri verdi.

Abel, tiyatroyla ilgilenmeye oldukça geç başladı. Metatiyatro adını verdiği yeni tiyatro anlayışını Commentary, Partisan Review ve New Leader dergilerin­de yayımladığı makaleleriyle tanıtmaya çalıştı. Bu görüşlerine göre insanoğlu artık trajedilerin yazılama­yacağı bir çağa ulaşmıştı, basit gerçekçilikse oyun yazarım tatmin edebilecek bir konumda olmaktan çok uzaktı. Bu düşünceler ışığında bir çözüm olarak önerdiği metatiyatroda insan imgeleminin yarattığı­nın dışında dünya yoktu. Düzen sürekli insanlar tarafından yaratılan bir şeydi, insanlar yaşamda oyna­yacakları rolleri kendileri yaratırlardı. Ortaya atıldığı günlerde tiyatro çevrelerinde büyük tartışmalara yol açan görüşlerine göre hem Pirandello, Beckett gibi yazarlar, hem de Shakespeare, metaoyun yazan tiyat­roculardı.

“Yaşam bir düş, dünya bir sahnedir” anlayışıyla yola çıkan Abel, önerdiği tiyatro anlayışını yazdığı oyunlarda da somutlamaya çalıştı. En başarılı oyunu sayılan Absalom’da Absalom’un Davud’un tahtı için Süleyman’la giriştiği mücadeleyi kazanmasının nedeni tahta daha uygun olduğunu Tanrı katında kanıtlayabilmesidir. The Wives adlı oyununda ise Sophokles’in Trachiniae adlı trajedisini kendi metatiyatro anlayı­şıyla yeniden ele almıştır.

YAPITLAR (başlıca):

  1. The Death of Odysseus, 1953, (“Odysseus’un Ölümü”);
  2. Absalom, 1956;
  3. The Pretender, 1959;
  4. The Wives,

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Anskilopedisi, 1. Cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.