Leon Bourgeois kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 04/26/2018 0

Leon Bourgeois kimdir?

Leon Bourgeois kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1851-1925) Fransız siyaset adamı, düşünür. Fransız Solidarizm Okulu’nun kuru­cularındandır. Leon Victor Auguste Bourgeois 21 Mayıs 1851’de Paris’te doğdu. Orta halli bir aileden geliyor­du. Hukuk eğitimi gördü. 1876’da devlet hizmetine girdi, 1887’de Seine bölgesi emniyet amirliğine getiril­di. 1888’de Marne bölgesinden Radikal Parti temsil­cisi olarak Ulusal Meclis’e seçildi. Mecliste iktisadi ve toplumsal reformlar yapılması gerektiğini savundu. 1895’e kadar çeşitli bakanlıklarda bulundu.

Mecliste belirli konularda ve geniş bir biçimde hazırladığı reform tasarıları nedeniyle sol kanadın desteğini kazandı ve 1 Kasım 1895’te başbakan oldu. Muhafazakârların çoğunlukta olduğu senatoda, büt­çeyi veto etme hakkının senatoya verilmesi gündeme geldi ve bu tasarıya karşı olan Bourgeois 1896’da istifa etti. Daha sonra Radikal-Sosyalist Parti başkanlığına getirildi.

Bourgeois, 1899 ve 1907’de I. ve II. La Haye konferanslarına katılan Fransız delegasyonu başkanıydı. 1903’te La Haye Uluslararası Adalet Divanı’na seçildi. 1905’te senatoya seçilen Bourgeois, 1916 ve 1917’de Aristide Briand’ın hükümetinde çalışma ba­kanı olarak görev yaptı. 1920 ve 1923 arasında senato başkanı oldu.

Milletler Cemiyeti’nin kurulmasını önerenlerden biri olan Bourgeois, 1919’da Paris Barış Konferansı toplandığında Milletler Cemiyeti Anlaşması’nı tasar­layan komitenin Fransız temsilcisi olarak görevlendi­rildi. 1923’te hastalığı nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kaldı. 25 Eylül 1925’te Marne’de Epernay yakınlarında öldü.

Fransız Solidarizm Okulu’nun kurucularından sayılan Bourgeois, aile, ulus ve uluslar topluluğu arasındaki dayanışma ve birliğin gittikçe önem kazan­dığını, devletin artan müdahalesiyle de söz konusu birlik ve dayanışmanın sağlanabileceğini savunu­yordu.

Leon Bourgeois Eserleri

YAPITLAR (başlıca): Solidarite, 1896, (“Dayanışma”); La Politiquc de la prevoyance sociale, 2 cilt, 1914-1919, (“Toplumsal Öngörü Siyaseti”); Le Pacte de 1919 et la Societe des Nations, 1919, (“1919 Paktı ve Milletler Cemiyeti”); L’Oeuvre de la Societe des Nations 1920- 1923, 1923, (“Milletler Cemiyeti’nin 1920-1923 Çalış­ması”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 19. cilt, Anadolu yayıncılık, 1984

Yorumlar kapalı.