Konfiçyus kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 06/20/2015 0

Konfiçyus kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Çin düşünürü (MÖ 551-480) Latinlerin Çinlileri adlandırmasında Konfiç­yus adı Kung Fu Çu’nun karşılığı olan “Kral Düşünür” anlamına gelir. Konfiçyus’un genç­lik yılları, pek çök din kuran düşünür gibi bir hayli karanlık. Söylentiye göre Çin’in en çirkin çocuğu oydu. Yelken kulakları, kocaman bir burnu, keskin, fırlak dişleri vardı. Yine söylen­tiye göre çok küçük yaşlarda büyük bir zeka ol­duğunu kanıtlamıştı.

Yetişkinliğinde Çin kamu hizmetlerinde gö­rev aldı ve yıllarca böyle çalıştı. Ancak olgun­laştıkça, birlikte çalıştığı insanların yaşam dü­zeylerini düzeltmek istedi. Ancak bunun hükü­metin lütfuyla olmayacağını düşünerek, insan­ların yaşamlarını ancak komşularına davranış­larını, ilişkilerini düzelterek, kısaca daha iyi sos­yal sorumluluklar yüklenerek gerçekleştirebile­cekleri sonucuna vardı.

60 yaşlarına doğru görevden ayrılarak, dü­şüncelerini öğrettiği bir okul kurdu. Burada ye­tiştirdiği öğrencilerinin, düşüncelerini bütün Çin’e yaymalarını amaçladı. Öğretisi oldukça genişti: Ahlak, aile görevleri, sosyal reformlar ve kişisel ilişkiler. Söylendiğine göre kendisi dü­şüncelerini yazıya dökmedi, ama ona inanan­lar elbette bunu da yaptılar. Ona yakıştırılan ya­zılı eserler, kısaca öğretisi “Anekdotlar” ya da “Sohbet” adı altında toplandı.

Konfiçyus yaşamında hep büyük saygı gör­dü ve hâlâ Çinli düşünürlerin en büyüklerinden biri olarak kabul edilir.

 

Kaynak: Tarihi yaratan 1000 büyük adam, Milliyet

Yorumlar kapalı.