KIRIMLI ABDULLAH RAMİZ PAŞA KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/25/2014 0

Türk devlet adamı (Kırım 1765-Yerköy 1813). Kırım kazaskeri Seyit Feyzullah Bey’in oğlu olan Kırımlı Abdullah Ramiz Paşa, Medrese öğreniminden son­ra, Mısır’da ordu kadılığı yaptı. İstanbul’a dönünce Humbarahane’yi ve Hendesehane’yi düzenledi. Şumnu’da görevli bulunduğu sırada Selim lll’ün tahttan indirildiğini, kendisinin de Kavala’ya sürülmesine karar verildiğini öğrenince Rusçuk’a kaçtı ve Alemdar Mustafa Paşa tarafından Silistre valiliğine atandı. Alemdar ile İstanbul’a gelip, Rumeli valiliği­ne getirildi (28 Temmuz 1808). Kaptanpaşalığa geti­rilince (1808), “Senedi İttifak”ı imzaladı. Alemdar’a karşı ayaklanan (16 Kasım 1808) yeniçerileri donan­ma aracılığıyla.topa tutup, Marmara’ya açılmak zo­runda kaldı (24 Kasım) ve Trakya’da karaya çıkarak Subaşı köyünde (Çatalca) Selim Giray’ın çiftliğine saklandı. Bir süre sonra Alemdar’ın adamı Ahmet Efendi’nin yanına, Rusçuk’a kaçıp, öldürüleceğini haber alınca, Tuna boylarında Ruslara sığındı (29 Mart 1809). Suçu bağışlanarak, adamlarıyla birlikte Yerköyü’ne geldiyse de, pusuya düşürüldü ve öldü­rüldü.

KAYNAK: GROİLER İNTERNATİONAL ENCYCLOPEDİA, CİLT-1, 1993, DANBURY, CONNECTİCUT-İSTANBUL

Yorumlar kapalı.