Karl Julius Beloch kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 09/07/2016 0

Karl Julius Beloch kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1854-1929) Alman tarihçi. Eski Çağ üzerine önemli araştırmalar yapmıştır. 21 Ocak 1854’te Almanya’da Nieder-Petschkendorf’da doğdu, 7 Şubat 1929’da Roma’da öldü. Babası büyük bir çiftlik sahibiydi. Freiburg Üniversitesinde öğrenim gördüğü yıllarda O. Ribbeck’in öğrencisi oldu. Sağlığının bozulması nedeniyle İtalya’ya gitti. 1879’da Roma Universitesi’nde Eski Çağ profesörü oldu. 1912-1913 arasında bir yıl süreyle Leipzig Üniversitesi’nde ders vermesi dışında bir daha Alman­ya’ya dönmedi. 1. Dünya Savaşı başlayınca bir süre İtalya’dan uzaklaştırıldı. Savaştan sonra Roma Üniversitesi’nde yeni kurulan Yunan Tarihi Bölümü’nün başına geti­rildi. İtalya’da Eski Çağ tarihi üzerine araştırmaları ilk kez başlatan öğretim üyesi olarak, E. Bereccia, G. Cardinali, G. De Sanctis ve L. Pareti gibi birçok tarihçinin yetişmesine önemli katkısı oldu.

En önemli çalışması olan Griechische Geschichte (“Yunan Tarihi”) Yunan tarihinin iktisadi bir incele­mesi niteliğindeydi. Toplumların ilerlemesinde siyasal sistemlerdeki değişikliklerden ve sanattaki ilerleme­den daha çok bilimin yaygınlaşmasının rolü olduğunu savundu.

Çalışmalarını Roma hegemonyasının kuruluşuna dek geçen dönemde yoğunlaştırdı. Çalışmalarında Eski Çağ, Orta Çağ ve Rönesans dönemlerinde Akdeniz halkıyla ilgili, arşivlerden toplanmış istatis­tikleri kullandı.

Dıe Geschichtswissenschaft der Gegerıvart in Selbstdarstellung (“Çağımız Tarih Bilimi”) adıyla yayımlanan kitabında yaşam öyküsüne de yer verdi. Kişiliğinin zayıf ve üstün yanlarını ele aldı, olayları değerlendiriş biçimini eleştirel bir yaklaşımla irdeledi. Yaşamı boyunca güçlü merkezi otoriteye karşı olan Beloch’un, liberal yaklaşımı kitaplarına da yansı­mıştır.

YAPITLAR:

  1. Campanien, 1879, (“Seferler”);
  2. Der italische Bund unter Roms Hegemorıie, 1880, (“Roma Hegemon­yası Altında İtalyan Birliği”);
  3. Dıe attische Politik seıt Perikles, 1884, (“Perikles’den sonra Atina Siyaseti”);
  4. Die Bevölkerung der griechisch-römischen Welt, 1886, (“Yunan-Roma Dünyasında Nüfus”);
  5. Griechische Geschichte, 3 cilt, 1893-1904, (“Yunan Tarihi”);
  6. Römische Geschichte, 1926, (“Roma Tarihi”);
  7. Die Geschichtsvıissenschaft der Gegemvart in Selbstdarstellung, Steinberg (yay.), 1926, (“Çağımız Tarih Bilimi”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 15. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.