K »

Karel Appel kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Karel Appel kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Şubat 26, 2016 0

Karel Appel kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1921) Hollandalı ressam ve heykelci. Cobra Grubu’nun kurucularındandır. 1940-1943 arasında Amsterdam’da Kraliyet Aka­demisinde öğrenim gördü, ilk kişisel sergisini 1946’da Groningen Beerenhuis’te açtı. 1947’de Amsterdam’daki

Devamını Oku »
Kurt Alder kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Kurt Alder kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Şubat 25, 2016 0

Kurt Alder kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Alman organik kimyacı. Otto Diels ile birlikte, “Diels-Alder tepkimesi” adıyla bilinen sentezi gerçekleştir­miştir. 10 Temmuz 1902’de Almanya’nın Königshütte Kenti’nde (bugün Polonya’da Chorzosv) doğdu. Ber­lin Üniversitesi’nde kimya

Devamını Oku »
Kenan Akyüz kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Kenan Akyüz kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Şubat 22, 2016 0

Kenan Akyüz kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1911) Türk edebiyat tarihçisi. Çağdaş Türk edebiyatı üzerine kapsamlı inceleme­leri vardır. Yanya’da doğdu. Ortaöğrenimini Kabataş Erkek Lisesi’nde, yükseköğrenimini 1934’te İstanbul Üni­versitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve

Devamını Oku »
Kamil Akdik kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Kamil Akdik kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Şubat 21, 2016 0

Kamil Akdik kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1862-1941) Türk hattat. Yazılarında gösterdiği ustalık dolayısıyla Reisü’l-hattatin sanı verilmiştir. İstanbul’da doğdu, 23 Temmuz 1941’de aynı kentte öldü. Tersane-ı Amire erzak ambarı başkâtibi Hacı Süleyman Efendi’nin

Devamını Oku »
İbn Kalemşah kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

İbn Kalemşah kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Şubat 4, 2016 0

İbn Kalemşah kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: İbn Battûta’nın Konya’ya geldiği sırada bu belde­nin kadısı olan İbn Kalemşah’ın adı Eflâkî’de ‘Ahi Taceddin Kalemşah” olarak geçer. XIV. yüzyılın ilk çeyreğinde Konyadaki Ahilerin başı ve

Devamını Oku »
Mehmed İbn-i Katib Sinan kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Mehmed İbn-i Katib Sinan kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Aralık 30, 2015 0

Mehmed İbn-i Katib Sinan kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Osmanlıların Meşhur hey’et (kozmografya) alimlerinden olup Konyalıdır. (Mizanü’I-Kevakib), (Terceme-i Cedvel-i Afaki-i Halil), (Tuhfetü’l- Fukara fi ilmi’l-Mikat min rik-i Rub’ı Daireti ve’l-Mukantarat) ile yirmi

Devamını Oku »
Katibzade Mustafa İbn-i Mehmed kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Katibzade Mustafa İbn-i Mehmed kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Aralık 29, 2015 0

Katibzade Mustafa İbn-i Mehmed kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Riyazi ilimlerin kozmoğrafya şubesinde ihtisas sahibi bir zat olup İstanbul’ludur. Aşağıdaki eserlerinden birinci eseri ki (Şerh-i istihrac-ı Gurre-name) ismindedir. 1080 (1669) tarihinde yazmıştır. Diğerleri

Devamını Oku »
Kadızade-i Rumi (Salahaddin Musa İbn-i Mehmed İbn-i Kadı Mahmud) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Kadızade-i Rumi (Salahaddin Musa İbn-i Mehmed İbn-i Kadı Mahmud) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Aralık 29, 2015 0

Kadızade-i Rumi (Salahaddin Musa İbn-i Mehmed İbn-i Kadı Mahmud) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Osmanlı ulema ve riyaziyecileri arasında hem kıdem hem ehliyetçe birinci mertebeyi kazanmış fazilet sahibi bir zattır. Bursa Kadısı Sultanönü’lü

Devamını Oku »