Delisle, Joseph-Nicolas kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 01/05/2022 0

Delisle, Joseph-Nicolas kimdir? Hayatı ve eserleri: (1688-1768) Fransız astronomi bilgini. Güneş le­kelerinin günmerkezli koordinatları­nı belirlemek için ilk başarılı yöntemi önermiştir. 4 Nisan 1688’de Paris’te doğdu. 11 Eylül 1768’de aynı kentte öldü. Coğrafya ve tarih yazarı Claude Delisle’in (1644-1720) dokuzuncu çocuğudur. Ağabe­yi Guillaume Delisle’den ayırt etmek için “Küçük” ya da “Genç Delisle” diye anılan Joseph-Nicolas, Colle­ge Mazarin’de tanrıbilim okurken kendi kendine matematik çalıştı ve 1706’da izlediği bir Güneş tutulması ilgisini astronomiye çekti. Önce Cassini’nin astronomi cetvellerini tamamlamaya çalıştı, ardından Lüksemburg Sarayı’nın kubbesinde bir gözlemevi kurmak için izin alarak 1712’de düzenli gözlemlerine başladı. 1718’de College de France’ta matematik profesörlüğüne atanan ve ülkesi dışında da ünü giderek yayılan Delisle 1725’te, Rus çarı Büyük Petro’nun çağrısıyla, bir gözlemevi ve astronomi okulu kurmak üzere St. Petersburg’a (bugünkü Le­ningrad) gitti. Dört yıl sonra dönmeyi tasarladığı bu ülkede tam 22 yıl kaldı ve Rusya’nın ilk astronomi bilginleri kuşağının yetişmesinde büyük katkısı oldu. 1747’de Paris’e dönerek College de France’taki öğre­tim görevini sürdüren ve Lalande gibi değerli öğren­ciler yetiştiren Delisle, Lüksemburg Sarayı’ndaki göz­lemevine ek olarak Hotel de Cluny’de yeni bir gözlemevi kurdu. 1753’te Merkür’ün, 1761’ de Venüs’ ün Güneş önünden’ geçişlerini gözlemlemek amacıy­la çeşitli ülkelerdeki gözlemevlerinin işbirliğini sağ­layarak uluslararası ilk sistemli çalışmayı örgütledik­ten sonra, College de France’taki derslerini Lalande’a bırakıp gözlemlerine ve çalışmalarına son verdi.

Delisle, kendisinden önceki
astronomların, özel­likle Halley’in başvurduğu yöntemle gezegenlerin Güneş
önünden geçişlerini gözlemleyerek Güneş’in ıraklık açısını (paralaks),
dolayısıyla Güneş-Yer uzak­lığını hesaplayabileceğini düşünmüştü. Merkür’ün 1723’teki
geçişinde beklediği sonuca ulaşamayınca, umudunu gezegenin daha sonraki geçişlerine
bağladı. Ancak, 1743 ve 1753’te de sonuç değişmeyince, Merkür gezegeninin Güneş
önünden geçişini gözlem­lemekle Güneş’in ıraklık açısını belirlemenin olanak­sız
olduğunu anlayarak, Yer-Güneş uzaklığının ölçümünde Halley’in yaptığı gibi
Venüs’ün geçişin­den yararlanmak gerektiğine dikkati çekti.

Delisle’in en önemli çalışması, Güneş
lekelerinin günmerkezli koordinatlarını belirlemek için önerdiği yöntemdir.
1738’de Rusya’da yayımladığı Memoires
poıır servır d l’histoire
et au progres de l’astronomıe, de la geographie et de la physique (“Astronominin, Coğrafyanın, Fiziğin
Gelişmesine ve Tarihe Yardımcı İncelemeler”) adlı yapıtında açıkladığı bu
yöntem, o güne değin tanımlanmış en başarılı yöntem olarak bilinir. Ayrıca,
Güneş çevresinde gözlemlenen renkli halkaların oluşumunu atmosferdeki su
damlacıkların­dan geçen güneş ışınlarının kırınımıyla açıklayan Delisle, Fransa
ve Rusya’da değerli öğrenciler yetiş­tirdiği gibi, astronomi gözlemlerinde
uluslararası işbirliğinin öncüsü olarak da bu bilim dalına katkıda bulunmuştur.

Joseph-Nicolas Delisle Eserleri:

  1. Memoires pour servir a l’bistoire et au progres de Vastronomıe, de la geographıe et de la physique, 1738, (“Astronominin, , Coğrafyanın, Fiziğin Gelişmesine ve Tarihe Yardımcı incelemeler”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri
Ansiklopedisi, Cilt 31, Anadolu yayıncılık, 1984.

Yorumlar kapalı.