Joseph Breuer kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 05/07/2020 0

Joseph Breuer kimdir? Hayatı ve eserleri: (1842-1925) Avusturyalı nörolog. İsteri hastalığı­nın tedavisinde yeni bir yöntem uy­gulamıştır. 15 Ocak 1842’de Viyana’da doğdu. 20 Haziran 1925’te aynı yerde öldü. 1863’te Viyana Üniversitesi’nden tıp doktoru olarak mezun oldu ve Viyana Genel Hastanesi’ne girdi, 1866’ya kadar burada çalış­tı. 1871-1890 arasında Viyana Üniversitesi’nde öğre­tim üyeliği yaptı.

Breuer’in ilk bilimsel çalışmaları solunum meka­nizması ile ilgiliydi. 1868’de normal solunum sırasın­daki nefes alıp vermenin duyumsal kontrolü ile ilişkili olan Hering-Breuer Refleksi’ni tanımladı. 1873’te yarım daire kanallarının iç kulaktaki işlevini ve bunların insandaki denge duygusuyla ilişkisini ortaya çıkardı.

1880’de bir isteri hastasını hipnoz yöntemiyle tedavi etmede başarılı olan Breuer hastayı geçmişte kendini rahatsız eden olayları hatırlamaya zorlamış ve hasta bilinçaltına iterek bastırmış olduğu olayları bilince çıkardıkça iyileşmeye başlamıştı. Breuer bu yöntemine catharsis (katarsis) adını verdi ve Freud’la birlikte bu yöntemi hastalara uyguladı.

1895’te Breuer ve Freud Studien üher Hysterie (“İsteri Araştırmaları”) adlı bir kitap yayımladılar. Yazarlara göre isterinin nedeni hastanın geçmişindeki rahatsız edici olayları bastırmasıdır. Bu durumun yarattığı gerilim kişide isterik rahatsızlıklara yol açmaktadır. Hasta hastalık belirtilerinin farkındadır, ancak daha önce yaşadığı ve hastalığına sebep olan olayların farkında değildir. Hastanın iyileşmesi için sadece olayları hatırlaması yeterli değildir, hasta duygusal olarak olayları tekrar yaşamalıdır. Böylece hasta bastırmış olduğu olayların bilincine vararak iyileşebilecektir.

Ancak zamanla Breuer’le Freud arasında görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştır. Freud, Breuer’in hipnotik yöntemini terketmiş ve psikanalize yaklaşan bir yöntem geliştirmiştir. Freud’a göre tüm hastalar ipnotize edilemeyeceği için Breuer’in yönteminin kullanımı sınırlıdır. Freud hastayı ipnotize etmeden onun düşüncelerini serbestçe anlatmasına olanak ve­ren ve hasta ile doktor arasındaki güven ilişkisini temel alan bir yöntem geliştirmiştir. Freud’a göre isterinin altında yatan neden cinseldir. Breuer bu görüşe karşı çıkmış, ayni zamanda psikanalizi de eleştirmiştir. Breuer’in çalışması bugün, daha çok psikanalitik yöntemin evrimi içinde ve Freud’la olan bağlantısı açısından değerlendirilmektedir.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.