Johannes Heinrich Abicht kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/16/2015 0

Johannes Heinrich Abicht kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1712-1804) Alman düşünür. Felsefe sorunlarına eleştirici bir tutumla çözüm bulmaya, ahlak ile doğal hukuku bağdaştırma­ya çalıştı. Volkstadt’ta doğdu. Wilna’da öldü. İlk ve orta­öğrenimini doğduğu yerde, yükseköğrenimini Erlangen Üniversitesi’nde bitirdi. Önce İlk Çağ felsefesiyle ilgilendi sonra Kant ve Reinhold’un görüşlerini be­nimsedi. Daha sonra onlardan ayrı bir yol tuttu. Berlin Bilimler Akademisi’nin açtığı bir yarışmaya, Leibniz-Woiff dönemi metafizik sorunlarıyla ilgili bir çalışma ile katıldı, ödül kazandı (1796). Erlangen Üniversitesi’nde felsefe okuttu. Arkadaşı Born ile Kant’ın felsefesini yayma amacını güden Neues Philosophisches Magazin zur Erlanterung des Kantischen Systems adlı bir dergi çıkardı (1789-1791).

Abicht, felsefeye Kant’ın geliştirdiği sorunlar üzerinde çalışmakla, onlara yeni yorumlar aramakla girdi, sonra bu yorumcu tutumu bırakarak ahlak ve doğal tüze sorunlarını incelemeye koyuldu. Ona göre doğal hukuk ile ahlak ilkeleri arasında, köken bakımından, bağlantı vardır. Ahlakın değişmeyen, genel geçerlik taşıyan ilkeleri yalnız duyu verilerinden kaynaklanan bir bilginin ürünü değildir. Birtakım deney öncesi düzenleyici ilkeler de vardır.

Bir bilgi varlığı olan insan, doğal olarak, özgür­dür. Onun uyması gereken kurallar dışa dayalı düşünce ilkeleridir.

Bilginin iki kaynağı vardır: Biri duyularla sağla­nan ilk verilerdir. Bu veriler anlayış gücünde işlenir, yeni biçimler kazanarak bilgiye dönüşür. Öteki kay­nak ise düşünme yeteneğidir. Bu yetenekte, deney öncesi, birtakım ilkeler vardır. Deney bilgisi, duyu verilerinin bu ilkelere göre düzenlenip biçimlenmesiy-le geçerlik kazanır.

Us, tek yol gösterici, denetleyici, düzenleyici yetenektir, yargı gücünün kaynağıdır. Bu nedenle bütün davranışların us ilkelerine uyması gerekir.

Ahlaklı olmak us ilkelerine göre davranmaktır.

Abicht istenç, doğal hukuk, mantık, ahlak, bilgi, metafizik konularında çalışmıştır. Bütün bu yapıtla­rında, eleştirici bir yöntemin uygulandığı görülür. Onun felsefe alanında başlıca özelliği de sorunların çözümünde eleştiriye ağırlık vermesidir.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansklopedisi, 2. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.