James Beattie kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 04/14/2016 0

James Beattie kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1735-1803) İskoç filozof ve şair. Kincardine bölgesindeki Laurencekirk’te doğdu. Aberdeen’de öldü. Babası çiftçiydi. Önce doğduğu yerde, sonra da Aberdeen’deki kilise okulunda parasız eğitim gördü. 1760’ta Marischal Koleji’nde ahlak felsefesi dersleri vermeye başladı. Bu dönemde görüş­lerinden çok etkilendiği T. Reid ile yakın dostluk kurdu. Berkeley ve Hume felsefesine karşı çıkmakla ün kazanan Beattie, bu çabalarından ötürü kral III. George tarafından bir para ödülüyle onurlandırıldı. Daha sonra Aberdeen’de Latin grameri dersleri ver­meye başladı, iki çocuğunun art arda ölümü üzerine yaşamının son yıllarını tek başına ve üzüntüyle geçirdi.

Beattie, bir yanda Locke-Berkeley-Hume üçlü­sünde simgeleşen deneyci geleneğe karşı çıkan, öbür yandan da İngiliz ruhbilimciliğinin öncülüğünü ya­pan İskoçya Okulu’na bağlıdır.

Beattie’ye göre sağduyunun sağladığı gerçeklerle usun ortaya koyduğu gerçekler arasında önemli bir ayrım vardır. Sağduyununkiler açık-seçiktir, kanıtla­mayı gerektirmez. Usun bulduğu gerçekler ise usavurmadan kaynaklanır. Sağduyu eğitim ve alışkanlıkla kazanılmamış, doğal olan ve birdenbire ortaya çıkan bir içgüdüyle gerçeği kavramaya yarayan bir yetidir. Us ise bilinenden yola çıkarak bilinmeyeni anlamaya çalışır. Bu nedenle onun başlıca kavrama yöntemi usavurmadır.

Ahlak konusunda Beattie’nin tutumu Stoacılığın “iyi” ve “ödev”le ilgili yorumlarına dayanır. Ahlakı “doğaya uygun yaşamak-naturam sequi” diye tanım­layan Stoa öğretisini Beattie, “vicdan” kavramıyla uzlaştırmaya çalışmıştır. Ona göre, insan doğasının gerektirdiği biçimde davranılırsa, vicdanın öngördüğü yaşama ilkesi gerçekleştirilir.

Sanat konusunda Aristoteles’in görüşünü benim­semiş, öykünmeye (mimesis) önem vermiştir. Ona göre, bir sanat ürününün başarılı olup olmaması, öykünülen nesneye olan benzerliğiyle orantılıdır. Bu nedenle sanatta, bir “özgün ortaya kovuş” söz konusu değildir. Sanatçının yapacağı iş öykündüğünü en iyi biçimde yansıtmadır.

Beattie’nin felsefeye yaklaşımı Berkeley, Hume ve Descartes’ı eleştirmekle olmuştur. Berkeley’in tinsel, Hume’un evrensel, Descartes’ın köktenci kuş­kuculuğunu gerçeği kavramada yetersiz bulan Beattie, daha çok, Reid’in görüşlerinden esinlenmiştir.

Düşüncelerini çok kolay anlaşılan, yer yer şiire yaklaşan bir söyleyişle dile getiren Beattie, İskoçya Okulu’nun gelişmesinde önemli katkıda bulunmuş­tur. Felsefenin yanı sıra yazınla da ilgilenen düşünü­rün çağına göre yeni sayılan şiirleri vardır.

YAPITLAR (başlıca):

  1. Essay On Poetry and Music, (“Şiir ve Müzik Üstüne Deneme”),
  2. Disscrtation Moral and Critical on Memory and lmaginatıon, On Dreaming, the Theory of Language, (“Bellek, Düşgücü, Düş, Dil KuramıÜstüne Eleştirel ve Ahlaki Çalışma”);
  3. Evidence of Christian Religion, 1786, (“Hıristiyan Dininin Açıklığı”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 14. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.