Çernov, Viktor Mihayloviç kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 12/27/2021 0

Çernov, Viktor Mihayloviç kimdir? Hayatı ve eserleri: (1873-1952) Rus siyaset adamı. Sosyalist Devrimci Parti’nin kurucularındandır. Boris Ölenin takma adıyla da tanınır. 1873’te doğdu, 15 Nisan 1952’de New York’ta öldü. 1893’te devrimci harekete katıldı. 1902’de Sosyalist Devrimci Parti’nin kurucuları arasında yer aldı. Partinin 1905’te birinci kongresinde onaylanan programının hazırlan­masına önemli katkıda bulundu.

Programda, Rusya’da gerçekleşecek devrimin ilk aşamasının
demokratik devrim olduğu ve bir evrim sonucu sosyalizme varılacağı görüşü yer
alıyor, devri­min itici gücü olarak köylüler, proletarya ve aydınlar­dan oluşan
üçlü kesim öngörülüyordu. Toprağın “sosyalizasyonu”, yani tarımda özel toprak
mülkiye­tinin kaldırılarak herkese eşit yararlanma olanağının sağlanması
amaçlanıyordu. Programda köylüler arası tabakalaşma ve çelişkilerden söz
edilmiyor, büyük toprak sahibi kulaklara karşı mücadelede yoksul köylülerin
yanı sıra, orta köylülüğün de yer alacağı belirtiliyordu.

Sosyalist Devrimci Parti’nin merkez komitesinde yer alan Çernov,
aynı zamanda partinin gizli olarak yurt dışında yayımlanan organı Revolyutsionnaya
Rossıya’nın (Devrimci Rusya) yayın
yönetmenliğini yaptı. I. Dünya Savaşı başladığında Batı Avrupa’da sürgündeydi.
1915’te İtalyan ve İsviçreli sosyalistlerin örgütlediği Zimmerwald
Konferansı’na katıldı. Konferansta Lenin’in tezlerini destekledi.

1917 Şubat Devrimi’nden sonra Rusya’ya döndü. Duma dağıtılarak
geçici bir karma hükümet kurul­duktan birkaç ay sonra, tarım bakanı olarak
hüküme­te girdi.

Ekim Sosyalist Devrimi gerçekleştirildikten son­ra Sovyet
iktidarına karşı silahlı mücadeleye katıldı. 1920’de yurt dışına göç etti. II. Dünya
Savaşı başlaya­na dek Paris’te yaşadıktan sonra ABD’ye yerleşti. Çeşitli
dergilerde yazılarıyla Sovyetler Birliği’ndeki yönetime karşı muhalefetini
sürdürdü.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri
Ansiklopedisi, Cilt 29, Anadolu yayıncılık, 1984.

Yorumlar kapalı.