Hüviyet Bekir Bek kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 07/20/2015 0

Hüviyet Bekir Bek kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (D. 1902) 1902’de Irak’ta doğmuştur. 1917’de görev başında ölmüş olan Albay Ahmet Bekir Bey’in kızıdır. 1950 yılına kadar “Örs” soyadını ta­şımıştır. 1917 yılında Almanya’ya giderek Breslav’da ilk ve orta okul öğretmeni yetiştiren bir öğretmen okulundan 1923 yılında mezun ol­muştur. 1926 yılından itibaren İstanbul Kız Öğretmen Okulunda ve 1946’dan sonra da Çapa Eğitim Enstitüsünde Meslek Dersleri öğ­retmenliği yapmıştır. 1952-64 arasında da Bakanlık Müfettişliği yap­mıştır. Sık sık Avrupa ülkelerine geziler yapmış, oralarda meslekî top­lantılara katılmıştır. Telif ve çeviri birçok eseri vardır. Meslek dergilerinde birçok yazısı çıkmıştır.

1944’te Ali Haydar Taner ile birlikte “Özel Öğretim Metotları” ki­tabını yazmıştır. Bu kitap, ders kitabı olarak öğretmen okullarında okutulmuştur. 1930’da “Beş Mürebbi”yi yazmıştır. Bu kitapta J. Lock, J.J. Rousseau, Basedow, Salzman ve Pestalozzi tanıtılmıştır. Daha önce bu eğitimcileri dergilerde de yazmış idi. “Ünite Metodları” ile “İl­köğretimde Fen Dersleri” adında meslekî eserleri ve Türkçeye çevrilmiş çocuk masalları vardır.

Bu eğitimcimizin güzel sanatlara karşı büyük ilgisi vardır. Avrupa seyahatleri sırasında müzelerdeki eserleri büyük bir ilgi ile izlediği gibi, ritmik cimnastik ve müzik ile de meşgul olmuştur. Piyano, gitar ve man­dolin çalmasını da bilirdi.

Kaynak: Öğretmen Yetiştirme Açısından Türkiye’de Eğitim Bilimleri Tarihi Üzerine Bir Araştırma, Cavit BİNBAŞIOĞLU, Milli Eğitim Basımevi, 1995

Yorumlar kapalı.