Hulki Hüseyin Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/23/2015 0

Hulki Hüseyin Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Askeri Tıbbiye Mektebinden neş’et eden zeki ve mütehassis Osmanlı tabiblerinden olup aslen İstanbul’ludur. Arapça, Farsça, Fransızca, yunanca yazı yazmağa muktedirdi. Ne yazık ki daha gençken 1313 (1897) senesi’nde vefat ederek Eyyüb Ensari Kabristanı’nın yüksek bir mahalline defn edilmiştir.

Eserleri:

  • (Müslümanların Tababete Ettikleri Hizmet),
  • (İşret),
  • (Tababet-i Hakikiyye ve Mesalik-i Batıla-i Tibbiye),
  • (Deniz Hamamı),
  • (Berlin Hatıratı),
  • (Karın Ağrıları),
  • (Koleraya Karşı Ne yapmalı?) adlarındadır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.