Heinrich Brüning kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 05/28/2018 0

Heinrich Brüning kimdir? Hayatı ve eserleri: (1885-1970) Alman devlet adamı. Nasyonal Sos­yalistlerim iktidara gelmesini engelle­mek için çalışmıştır. 26 Kasım 1885’de Münster’de (bugün FAC’de) doğdu, 30 Mart 1970’te ABD’nin Vermont Eyaleti’nde Norwich’de öldü. Westfalen’li bir köylü ailesinin oğluydu. Hukuk, felsefe ve tarih öğrenimi gördükten sonra mali konularda uzmanlaştı. Bir süre Hıristiyan İşçi Sendikalarında yöneticilik yaptıktan sonra 1924’te Katolik Merkez Partisi temsilcisi olarak Reichstag’a (Alman meclisi) seçildi.

1929’da Katolik Merkez Partisi’nin başkanı oldu. 1930 başında Sosyal Demokrat Hermann Müller başkanlığındaki koalisyon hükümeti dağılınca, Mart 1930’da bir azınlık hükümeti kurdu. Büyük Dünya Bunalımı sonucu iktisadi çöküntü içine düşen Alman­ya’yı bu durumdan kurtarmak için bir program hazırladı.

Vergilerin artmasını, devlet harcamalarının kısıl­masını, ithal edilen tarım ürünlerine yüksek gümrük vergisi konmasını, ücretlerde kısıntı yapılmasını ve işsizlik sigortasını içeren bu program meclisteki tüm partilerin muhalefeti sonucu onaylanmadı. Brüning, bunun üzerine olağanüstü koşullar için anayasanın devlet başkanına tanıdığı yetkiyi kullanarak progra­mını uygulamaya başladı. Meclisteki yoğun muhale­fete karşı Temmuz 1930’da meclisi dağıttı.

Heinrich Brüning

Eylül 1930’da yenilenen seçimlerde muhalefetin oylarının azalacağını umarken Nasyonal Sosyalist Parti eskisinden daha fazla milletvekiliyle meclise girdi. Bu sonuç karşısında Sosyal Demokratlar Brü­ning hükümetini desteklemeye karar verdiler. Ekim 1931’de Dışişleri Bakanı Julius Curtius hükümetten ayrılınca Heinrich Brüning dışişleri bakanlığını da üstlendi. Mart 1932’de yapılan seçimlerde Hindenburg’un seçilmesi için çalıştı.

Brüning, Hindenburg yeniden devlet başkanı seçilince Avrupa ülkelerinin eşit düzeyde silahlanması için bir öneri geliştirdi. Yabancı ülkelerce benimsen­meyen bu öneriden sonra genel silahsızlanma önerisi­ne de Fransa karşı çıktı. Kısa bir süre sonra Elbe ırmağının doğusundaki iflas etmiş çiftçilerin toprakla­rını halka dağıtma önerisi, doğuda toprakları olan Hindenburg’un onu Bolşeviklikle suçlamasına yol açtı.

Hindenburg, yardımcılarının da etkisiyle Brüning’i istifaya zorladı ve onun yerine yine Katolik Merkez Partisi’nden Franz von Papen’i başbakan atadı. Brüning 1933’te Nasyonal Sosyalist Parti’nin iktidara gelerek diğer tüm partileri kapatmasından sonra yurt dışına sürüldü. ABD’ye giderek Baltimore Katolik Üniversitesi’nde profesörlük yaptı. 1952’de bir süre için Almanya’ya döndü. Yaşamının sonuna değin siyasetle ilgilenmedi.

Yararlanılan kaynaklar: Türk ve Dünya ünlüleri Ansiklopedisi, cilt 21.

Yorumlar kapalı.