Hakkı Atamulu kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 04/07/2016 0

Hakkı Atamulu kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1912) Türk heykelci. Anıt-heykel türünde ürünler vermiştir. Nevşehir’de Derinkuyu kasabasında doğdu. İlk­okulu İzmir’de, ortaokulu İstanbul’da, liseyi Bursa’ da okudu. 1934’te girdiği Güzel Sanatlar Akademisi Heykel Bölümü’nde önce Mahir Tomruk’un, sonra da Rudolf Belling’in öğrencisi oldu. Mezuniyetinden sonra Belling’in özendirmesiyle 1938’de Almanya’ya gitti, Frankfurt ve Berlin’de Garbo ve Arnobrekker’in yanında çalışarak sanatını ilerletti. II. Dünya Savaşı çıkınca Türkiye’ye döndü. 1960’ta Demirkuyu’ya yerleşti; belediye başkanı seçilerek 1972’ye değin çalıştı. Burada bir Kültür Park oluşturmak için çaba gösterdi; aralarında yüksekliği 10 m’ye yaklaşan bir Atatürk heykelinin de bulunduğu figüratif ve non-figüratif yapıtlarıyla parkı zenginleştirdi.

Yapıtları arasında çok tanınanlardan biri 1946’da Nevşehir’de yaptığı Damat İbrahim Paşa Anıtı’dır.

Burada, yalın bir anlatımla, Türk tarihinin ünlü bir kişisinin belleklerdeki imgesini çok iyi yansıtabilen bir çalışma ortaya koymuştur. İstanbul ‘Üniversitesi bahçesindeki 1952 tarihli Atatürk Anıtı onun, ayrıntı­lara gitmeden, anıtın simgesel anlamını başarıyla verebildiği bir yapıttır. 1969’da Nevşehir’de gerçek­leştirdiği Atatürk Anıtında Atatürk’ü at üstünde canlandırmıştır. Atamulu’nun hemen bütün heykelle­rinde izlenen yalın anlatım burada da dolu kitlelerle verilmiştir. 1965 tarihli Atatürk ve Erzurum Kongresi Anıtı’nda asker üniformasıyla ayakta duran Atatürk figürü yapıtın vurgu noktasını oluşturur. Anıt kaide­sinde kabartma olarak Erzurum Kongresi’ne ilişkin sahneler işlenmiştir. Yapıtının bütününde de ayrıntı­dan uzak, geometrik ağırlıklı bir biçimlemeye gidil­miştir.

Atamulu yapıtlarında malzemenin olanaklarını, kendi anlatımına katkıda bulunacak biçimde, ustalıkla kullanmış, figür özelliklerini çok zorlamamış, soyut­lamayı sınırlı ölçüde uygulamıştır. Kitlenin ağır etki­sine önem vermiş, bu etkiyi ancak stilize ettiği ayrıntılarla canlandırma, hareketlendirme yolunu seç­miştir. Derinkuyu’daki uygulamalarıyla heykeli, ona yabancı bir ortama götürmüş olmasa, Türk heykel sanatına yaptığı katkılardan biridir.

YAPITLAR (başlıca):

  1. Atatürk Anıtı (N. Sırel ile), 1946,
  2. Malatya; İnönü Anıtı (N. Sirel ile), 1946,
  3. Malatya; Damat – İbrahim Paşa Anıtı, 1946,
  4. Nevşehir; Atatürk Anıtı, 1951,
  5. İstanbul Üniversitesi bahçesi; Atatürk Anıtı, 1961,
  6. Nevşe­hir; Atatürk ve Erzurum Kongresi Anıtı, 1965,
  7. Erzurum; Atatürk figürü, Bor; Rölyef Baş, İstanbul Devlet Resim ve Heykel Müzesi.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 9. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.