Hafız Burhan kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 11/04/2021 0

Hafız Burhan kimdir? Hayatı ve eserleri: (1897-1943) Türk ses sanatçısı. Gazelhan olarak ünlüdür. İstanbul’da doğdu. Kocamustafapaşa rüşdiyesini bitirerek Muzıka-i Hümayun’a hanende olarak girdi. Hıfzını tamamladıktan sonra, müezzinlik, mevlidhanlık, hafızlık yaptı. Burhan, musiki derslerini İsmail Hakkı Bey ile Zati Arca’dan almıştır. Mevlidhan olarak da tanınan Burhan esas ününü gazelhan olarak yapmıştır. 18 Nisan 1943’te Mareşal Fevzi Çakmak’ın kızının mevlidini okurken Ankara Hacıbayram Camii’nde öldü.

Hafız Burhan dinsel ve dindışı musikide düzenli bir eğitim görmemişti. Özellikle çok tizlere çıkabilen bir ses alanına sahip olan Burhan, plaklara okuduğu gazellerle halk arasında yaygın bir ün kazanmış, gazel geleneğinin günümüze değin kalan başarılı bir örneğini oluşturmuştur.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, Cilt 21, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.