Hacı Mehmed Ağa İbn-i Abdullah Akpınari kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/27/2015 0

Hacı Mehmed Ağa İbn-i Abdullah Akpınari kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Kanuni Sultan Süleyman’ın şehzadelerinden Sultan Mustafa’nın Amasya Valiliği zamanında maiyyetinde bulunan me’murlardan bir zattır. İmzasını «EI-Hac Mehmed an Cemaati Mehteran» diye yazdığına göre şehzadenin mehterlerinden olduğu anlaşılıyor.

Baş tarafı «Kavaid» ve «Fevaid», sonu «Mesail-i hisabiyye»den bahseden (şems-i Leylan) ismindeki eserinin nihayetindeki manzume aşağıdadır:

‘’Ma’rifet revminden açtın nikaabı

I’yan ettin mesdil-i hisabı

Amasya’da kıldın feth-i babı

Sehabından çıkardın afitabı

Denildi Bayezid Paşa’da tarih

Yazıp verin emire bu kitabı’’ Sene: 953 (1546)

Köprü’de Camii ile mektebi olduğu ve burada medfun bulunduğu rivayet edilmiştir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.